Szkolenie on-line, 22-23 czerwca: Emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE

15/06/2021
Szkolenie on-line: Emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line na temat: "Emisji zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE", które odbędzie się 22 i 23 czerwca 2021 w godzinach 9.00 - 14.00.

Temat szkolenia został potraktowany szeroko, w taki sposób, że w jego ramach zostaną przedstawione aspekty środowiskowe produkcji przemysłu celulozowo-papierniczego i wpływy na środowisko oraz omówione obciążenia środowiska związane z procesami występującymi w tym przemyśle. Szkolenie obejmuje również procedury wydawania pozwoleń ekologicznych oraz elementy prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy o zintegrowanych pozwoleniach ekologicznych - IED 2010/75/UE a także związaną z tą dyrektywą tematykę dokumentów referencyjnych w sprawie najlepszych dostępnych technik (BREFs).

Szkolenie adresowane jest do:

 • producentów bibuły
 • producentów papieru graficznego, gazetowego i przetworzonego

W Programie szkolenia m.in.

 • Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Dyrektywa IED 2010/75/UE.
 • Narzędzia ochrony środowiska – pozwolenia ekologiczne na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.
 • Emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru.
 • Emisje do wody (ChZT, zawiesiny, związki azotu i fosforu, siarczany, AOX) z procesów wytwarzania masy celulozowej
  i papieru.
 • Charakterystyka podstawowych parametrów jakościowych bibułki, produktów z bibułki, papieru graficznego.
 • Kryteria ekologiczne dla papierów graficznych i bibułki (tissue), wynikające z Decyzji Komisji nr 2019/70 z dn. 11.01.2019.
 • Interpretacja wyników badań emisji do powietrza w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PS i PNOx zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Interpretacja wyników badań emisji do wody w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PChZT i PP, zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Przykładowe obliczenia dotyczące zgodności z kryteriami określonymi w Decyzji Komisji 2019/70.

Wykłady przygotowała i poprowadzi dr inż. Małgorzata Michniewicz, która posiada wieloletnie doświadczenie w tematyce szkolenia. W latach 2006 - 2015, z ramienia Ministerstwa Środowiska, była członkiem Technicznej Grupy Roboczej (TWG) ds. opracowania dokumentu referencyjnego BREF dla przemysłu celulozowo-papierniczego, działającej przy Europejskim Biurze IPPC w Sewilli.

Szkolenie organizowane jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Szczegółowy Program szkolenia >>

Jak się zgłosić?
Prosimy o przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 18.06.2021 roku na adres e-mail – ecolabel@pcbc.gov.pl

ZAPRASZAMY!

emisje zanieczyszczeń