Targi interpack przełożone

18/03/2020
Targi interpack przełożone

W związku z pandemią koronwirusa SARS-CoV-2 Messe Düsseldorf ustaliły nowy termin targów interpack. Odbędą się one od 25 lutego do 3 marca 2021 r.

Czyniąc to, Messe Düsseldorf postępuje zgodnie z zaleceniami zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu federalnego. W oparciu o to zalecenie i niedawny znaczny wzrost liczby osób zakażonych nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) w Europie, Messe Düsseldorf dokonał ponownej oceny sytuacji. Ponadto istnieje ogólna decyzja wydana przez miasto Düsseldorf w dniu 11 marca 2020 r., w która zabrania organizacji wydarzeń z udziałem ponad 1000 uczestników jednocześnie.

- Decyzja została podjęta w ścisłej konsultacji z naszą radą doradczą i stowarzyszeniami sponsorującymi - podkreśla Werner M. Dornscheidt, prezes zarządu Messe Düsseldorf GmbH. Odzwierciedla również życzenia poszczególnych branż: - Jako ich partner robimy obecnie wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć straty ekonomiczne ponoszone przez naszych wystawców.

- Miasto Düsseldorf postępuje zgodnie z instrukcjami rządowymi. Naszym celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa korony, aby system opieki zdrowotnej mógł dalej funkcjonować prawidłowo - podkreśla Thomas Geisel, burmistrz stolicy kraju związkowego Düsseldorf oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy targowej w Düsseldorfie.

Opóźnienie rozprzestrzeniania się wirusa w największym możliwym stopniu jest również deklarowanym celem instytutu Roberta Kocha (RKI). Aby sprostać odpowiedzialności Messe Düsseldorf musiały przede wszystkim zminimalizować zwiększone ryzyko infekcji podczas dużych wydarzeń. Środki zmniejszające ryzyko przeniesienia wirusa podczas dużych wydarzeń, które Instytut Roberta Kocha jasno zdefiniował - takie jak wentylacja miejsca odpowiedniego do ryzyka zakażenia, wykluczenie osób z grup ryzyka i kompleksowa instalacja kontroli wstępu, były praktycznie niemożliwe do wdrożenia. Również porównywalne środki były i są nieuzasadnione z uwagi na nieprzewidywalny szybki rozwój i wielkość różnych wydarzeń z udziałem nawet 60 000 uczestników.

Partnerzy branżowi targów interpack wspierają decyzję o odroczeniu targów i wspólnie z osobami odpowiedzialnymi liczą na udane wydarzenie w przyszłym roku.

- Interpack jest absolutnie najważniejszym wydarzeniem dla międzynarodowego przemysłu opakowań i powiązanych branż przetwórczych. Targi rozwijają się dzięki osobistym spotkaniom i bezpośredniej wymianie między ludźmi z całego świata. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie wiąże się to z zagrożeniem dla zdrowia. Odroczenie jest odpowiedzialne i słuszne. Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne wydarzenie, aby omówić kwestie, które określają branżę, takie jak zrównoważony rozwój, i nowe rozwiązania - komentuje Christian Traumann, prezes interpack 2020 oraz dyrektor zarządzający i prezes grupy Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.

- Koronawirus i związane z nim ograniczenia stanowią obecnie poważne wyzwanie dla całego sektora inżynierii mechanicznej. Możliwe i obecnie nieprzewidywalne skutki patogenu z nieobliczalnym ryzykiem infekcji, zagrożenie kwarantanny dla osób powracających, ogólne ograniczenia podróży w niektórych krajach, ale także znaczne ograniczenia podróży ze strony wielu firm niestety uniemożliwiają udane przeprowadzenie interpack w maju. VDMA, jako stowarzyszenie wspierające interpack, z zadowoleniem przyjmuje odroczenie targów w tych wyjątkowych okolicznościach. Nowa data daje duże możliwości planowania - mówi Richard Clemens, dyrektor zarządzający VDMA Association of Processing and Packaging Machinery Association.

Branża hotelarska w Düsseldorfie wysyła również ważny sygnał za pośrednictwem swojej organizacji DEHOGA (Stowarzyszenie Branżowe Branży Hotelarsko-Gastronomicznej):

- Apelujemy do naszych członków i całej branży o elastyczność, jeśli chodzi o zmianę rezerwacji przez wystawców i zwiedzających. Targi w Düsseldorfie, takie jak interpack, odgrywają niezwykle ważną rolę dla miasta, branży hotelarskiej i gastronomicznej. Nieproduktywne byłoby nie okazywanie dobrej woli w tej sytuacji - podkreślają przedstawiciele DEHOGA - Giuseppe Saitta (przewodniczący Düsseldorf / District Group Rhein- Kreis Neuss) i Rolf D. Steinert (Düsseldorf / Rhein-Kreis Neuss Hotels and Tourism Group).

Werner M. Dornscheidt jest zadowolony z ogólnego konsensusu i zachęty w tej szczególnej sytuacji:

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom za ich doskonałą współpracę w podejmowaniu tych trudnych i wrażliwych czasowo decyzji. Cieszymy się, że wspólnie udało się znaleźć datę tak szybko aby umożliwić wszystkim zainteresowanym rzetelne planowanie.

Źródło: Messe Düsseldorf