Tektura falista bardziej przyjazna środowisku

21/07/2022
Tektura falista jeszcze bardziej przyjazna środowisku
Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) ogłosiła, że nowy ślad CO2 dla tektury falistej wynosi 491 kg CO2e/t wykazując znaczną poprawę w porównaniu z 531 kg CO2e/t w ocenie z roku 2018.

Wynik ten odzwierciedla ciągłe wysiłki podejmowane przez europejską branżę tektury falistej i dostawców papieru w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko.
Najnowsze dane za rok 2021 dotyczące produkcji papieru i tektury oraz ich przetwarzania na opakowania z tektury falistej pochodzą z European Database for Corrugated Board Life Cycle Studies, utworzonej przez FEFCO i CCB (Cepi ContainerBoard).

Metodologia obliczeń CO2 opiera się na opracowanych przez CEPI (Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego) "Framework for Carbon Footprints for Paper and Board Products, April 2017" oraz CITPA (Międzynarodową Konfederację Przetwórców Papieru i Tektury w Europie) "Guidelines for calculating carbon footprints for paper-based packaging, March 2018". Ramy CEPI i CITPA zostały poddane niezależnej wzajemnej ocenie przez ifeu - Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg GmbH, Heidelberg, Niemcy - i zostały uznane za zgodne z wymogami "Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard" protokołu Greenhouse Gas Protocol przez WRI (World Resources Institute).

Opakowania z tektury falistej mają wyjątkowe pozytywne cechy. Bazują na surowcach odnawialnych i są najczęściej przetwarzanym rodzajem opakowań z papieru i tektury. Papier i tektura pochodzące z recyklingu są wykorzystywane do produkcji nowych opakowań z tektury falistej, które średnio w 88% składają się z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy opakowań z tektury falistej, czyli Ecodesign w praktyce


Nieskończone możliwości projektowania:
Opakowania z tektury falistej można łatwo kształtować, aby precyzyjnie dopasować je do chronionych przez nie produktów i zaprojektować tak, aby łatwo się składały, gdy nie są już potrzebne.
 
Efektywne przechowywanie:
Dostawcy i sprzedawcy detaliczni mogą jak najlepiej wykorzystać przestrzeń półek, magazynów i ciężarówek, eliminując niepotrzebne kilometry drogowe i emisję CO2.
 
Przejrzystość śladu CO2:
FEFCO aktualizuje "Europejską bazę danych dla badań cyklu życia tektury falistej" co trzy lata.
 
Stałe zmniejszanie śladu CO2:
Wpływ tektury falistej na emisję dwutlenku węgla zmniejszył się do 491 kg CO2-eq/t. Ślad węglowy uwzględnia emisje i usuwanie kopalnych i biogennych gazów cieplarnianych oraz emisje związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.

Źródło: FEFCO