Tekturowe tacki na owoce lepsze dla klimatu niż pojemniki z PET

22/03/2021
Tekturowe tacki na owoce lepsze dla klimatu niż tacki PET

W ciągu całego cyklu życia tacka z tektury falistej wytwarza mniej szkodliwych gazów cieplarnianych niż podobny pojemnik wykonany z PET. Dowodzą tego ostatnie badania przeprowadzone przez Uniwersytet we Freiburgu. Wyniki analizy śladu węglowego pokazują, że cykl życia tacki z tektury falistej generuje 0,017 kg ekwiwalentu CO2, podczas gdy wariant PET generuje 0,036 kg ekwiwalentu CO2. Wpływ na klimat pojemnika z PET jest więc ponad dwukrotnie większy niż tacki z tektury falistej, mierzony w każdym przypadku od momentu wyprodukowania opakowania do jego "końca życia".

Naukowcy tłumaczą niższą emisję gazów cieplarnianych przede wszystkim wysokim wskaźnikiem recyklingu tektury falistej w porównaniu z plastikiem oraz zdolnością najważniejszego surowca do produkcji tektury falistej, drewna, do magazynowania CO2. Zastąpienie przyniosłoby wymierne pozytywne skutki dla klimatu.

"Gdyby w całych Niemczech zastąpiono pojemniki na owoce z PET tekturą falistą, roczna emisja CO2 przy produkcji pojemników na owoce mogłaby zostać zredukowana o 34 procent" - czytamy w pracy naukowców.

- Ustalenia Uniwersytetu we Freiburgu są szczególnie odkrywcze, jeśli rozpatrywać je w kontekście badania opublikowanego w październiku 2019 r. przez Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) - powiedział dr Oliver Wolfrum, dyrektor zarządzający Verband der Wellpappen-Industrie (Stowarzyszenia Przemysłu Tektury Falistej). GVM ustaliło, że przy obecnym stanie techniki co piątą tonę opakowań z tworzyw sztucznych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii można by zastąpić tekturą falistą; w sektorze owocowo-warzywnym wskaźnik ten wynosi aż 64 procent. - Badanie Uniwersytetu we Freiburgu na konkretnym przykładzie pokazuje nam ekologiczny potencjał zastąpienia tektury falistej plastikiem.

tacki z tektury - wpływ na klimat

Ocena cyklu życia tacek na owoce została przeprowadzona przez grupę badawczą "Circulus - Transformation Pathways and Obstacles to a Sustainable Circular Economy in the Bioeconomy" na Uniwersytecie we Freiburgu. Na podstawie ustalonych faktów badacze opracowują również zalecenia dla polityki: na przykład, tektura falista powinna być rozważana jako materiał opakowaniowy, jeśli nie jest możliwa sprzedaż owoców i warzyw luzem. Ogólnie rzecz biorąc, do produkcji wszystkich rodzajów opakowań należy w jak największym stopniu stosować materiały pochodzące z recyklingu, zgodnie z zachętami określonymi w ustawie o opakowaniach.
 
- Pod względem recyklingu tektura falista jest wyraźnym liderem. Podczas gdy opakowania wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu są rzadkością, opakowania z tektury falistej stosowane w Niemczech składają się średnio w około 80 procentach z surowców, z których część została już kilkakrotnie poddana recyklingowi - podsumowuje dr Oliver Wolfrum.

Źródło: Verband der Wellpappen-Industrie e.V.