Tri-Wall chce przejąć producenta opakowań z tektury

24/11/2016
Tri-Wall chce przejąć TPMS Polska

Tri-Wall Europe Holding Limited z Hongkongu złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcie TPMS Polska sp. z o.o.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru przejęcia przez Tri-Wall Europe Holding Limited bezpośredniej kontroli nad TPMS Polska. Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez nabycie przez Tri-Wall Europe Holding Limited 58% kapitału zakładowego TPMS Polska.

Tri-Wall Europe Holding Limited należy do grupy kapitałowej, na czele której stoi japońska spółka Rengo Co., Ltd. Grupa Rengo prowadzi działalność głównie w Japonii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej i działa przede wszystkim na rynku produkcji tektury, produkcji opakowań z tektury, opakowań kartonowych, opakowań elastycznych i opakowań o zwiększonej wytrzymałości. W związku z dokonanym w październiku 2016 r. przejęciem Grupy Tri-Wall, Grupa Rengo prowadzi także w pewnym zakresie działalność na terytorium Unii Europejskiej poprzez swoje spółki zależne.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej, na której czele stoi TPMS Polska, jest produkcja opakowań z tektury, a także – w niewielkim zakresie – opakowań z tworzyw sztucznych. Spółka specjalizuje się w produkcji opakowań tekturowych z tektur ciężkich, pięciowarstwowych i siedmiowarstwowych. TPMS Polska prowadzi działalność przede wszystkim na terytorium Polski.