Tri-Wall Europe ze zgodą na przejęcie TPMS Polska

02/01/2017
Tri Wall - TPMS Polska

UOKiK wydał decyzję, w której wyraził zgodę na koncentrację przedsiębiorstw z branży artykułów tekturowych.

Jak informowaliśmy w listopadzie ub.r., działająca w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Europie spółka Tri-Wall Europe Holding Limited z Hongkongu złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcie spółki TPMS Polska. Teraz otrzymała zielone światło z Urzędu i w wyniku planowanej koncentracji będzie mogła zrealizować swój cel. Przejęcie kontroli ma nastąpić poprzez nabycie przez Tri-Wall Europe Holding Limited 58 proc. kapitału zakładowego TPMS Polska. Decyzja wyrażająca zgodę na dokonanie koncentracji wygaśnie, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.

Tri-Wall Europe Holding Limited działa przede wszystkim na rynku produkcji tektury i opakowań kartonowych. TPMS Polska prowadzi głównie produkcję opakowań z tektury.