Udany debiut Model Opakowania w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

25/05/2023
Udany debiut Model Opakowania w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Aż 10 dobrych praktyk wspieranych i realizowanych przez Model Opakowania znalazło się w dorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To maksymalna ilość jaką firma mogła zgłosić do tej prestiżowej ogólnopolskiej publikacji.  Zaprezentowane projekty to kluczowe działania prowadzone lub wspierane przez spółkę w Biłgoraju, Czosnowie i Nowej Soli.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje raport „Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku.

W bieżącej, dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk dostarczonych przez 272 firmy. Wśród nich znalazło się 10 praktyk zgłoszonych przez spółkę Model Opakowania, która po raz pierwszy zagościła w tym zestawieniu.

W tegorocznym raporcie dominującą rolę odegrały projekty wspierające zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Spośród 477 zgłoszeń, 9 to działania zrealizowane przez spółkę Model Opakowania. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się konkurs „WyMODELuj Swoje Marzenia”, który od 2013 roku wspiera rozwój młodych talentów
z powiatów biłgorajskiego i czosnowskiego, a wkrótce i z nowosolskiego. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost zgłoszeń odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano w tym roku aż 282 praktyki. Jedną z nich był projekt „Portret Bez Barier”, któremu spółka Model towarzyszy od początku, wspierając przełamywanie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pełną listę dobrych praktyk wspieranych i realizowanych przez Model Opakowania opublikowanych w raporcie prezentujemy poniżej:

  1. Konkurs "WyMODELuj Swoje Marzenia"
  2. Mikołajkowe Zawody Pływackie realizowane przez szkołę Sport Plus w Nowym Dworze Mazowieckim
  3. Bieg Obrońców Modlina realizowane przez Nowy Dwór Mazowiecki
  4. Dzień Jesiennego Liścia realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Biłgoraju
  5. Debaty Oxfordzkie realizowane przez Biłgorajską Telewizję Kablową
  6. Portret bez Barier realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
  7. Bezpieczny Przedszkolak z Modelem
  8. Festiwal "Stolica Języka Polskiego" realizowany przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń
  9. Fundusz Grantowy
  10. Świąteczna zbiórka żywności realizowana przez Banki Żywności SOS w Warszawie.

Szczegółowy opis działań w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Model Opakowania od lat tworzy własne inicjatywy i angażuje się w projekty wpierające wyznaczone cele zrównoważonego rozwoju. Działa na rzecz równości, edukacji oraz wyrównywania szans. Promuje innowacyjność, kreatywność i rozwój, w poszanowaniu dla drugiego człowieka oraz środowiska naturalnego.

fot. Katarzyna Ferens-Paczwa | Model Opakowania

Kategoria: