Voith przebuduje maszynę papierniczą MP 2 w Schumacher Packaging w Myszkowie

26/10/2021
Voith przebuduje maszynę papierniczą MP 2 w Schumacher Packaging w Myszkowie
Schumacher Packaging, producent tektury falistej i dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie opakowań papierowych, zlecił firmie Voith przebudowę maszyny papierniczej MP 2 w zakładzie w Myszkowie.

Po krótkim okresie postoju modernizacyjnego, linia ma zostać ponownie uruchomiona w połowie 2023 roku. Po przebudowie linia podwoi swoją zdolność produkcyjną lekkich tektur falistych z 500 do 1000 ton na dobę. W ramach przebudowy Voith zmodernizuje proces przygotowania masy OCC z zastosowaniem porfolio z technologii BlueLine, a maszyna papiernicza zostanie gruntownie zmodernizowana z zastosowaniem najnowocześniejszych koncepcji maszynowych oraz nowej wysokowydajnej krajarki zwojów VariFlex NG. Voith jako dostawca kompleksowy, kładzie szczególny nacisk na wysoką dostępność produkcyjną, efektywność technologiczną, stabilność oraz zapewnienie zrównoważonego procesu przy możliwie najniższym bilansie energetycznym instalacji. Ponadto Schumacher Packaging korzysta z prostej i bezpiecznej obsługi maszyn, jak również z obszernej wiedzy technologicznej ekspertów Voith. Kolejny nacisk zostanie położony na zminimalizowanie nakładów na utrzymanie ruchu i serwisowanie.

- Dzięki przebudowie, dostarczymy firmie Schumacher Packaging rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta na najwyższym poziomie - mówi Martin Bassmann, President Products & Services EMEA w Voith Paper. – Oznacza to, że zdolność produkcyjna, wydajność i jakość mogą zostać znacznie zwiększone.

- Znaleźliśmy idealnego partnera dla naszego ambitnego projektu w dostawcy kompletnej linii procesowej firmie Voith - powiedział Bjoern Schumacher, CEO Schumacher Packaging Group. – „Dzięki podwojonej zdolności produkcyjnej umożliwiamy płynny łańcuch dostaw ze znacznie zwiększoną niezawodnością planowania. Voith był przekonujący ze względu na swoje wiodące na rynku technologie, wieloletnie doświadczenie i wysokie standardy jakości.

W 2018 roku Voith dostarczył klientowi system przygotowania masy BlueLine-OCC. Ze względu na wysoki poziom zadowolenia Schumacher Packaging zlecił teraz Voith również rozbudowę zakładu. Maszyny BlueLine zapewniają minimalne oddziaływanie na środowisko, optymalne wykorzystanie surowców i maksymalną niezawodność dzięki solidnym i sprawdzonym produktom i procesom. Na przykład asymetryczna, mimośrodowa konstrukcja rozwłókniacza IntensaPulper oraz system oczyszczania rozwłókniacza IntensaMaxx zapewniają znaczne zwiększenie wydajności produkcji oraz umożliwiają niezawodne i wydajne rozwłóknianie makulatury. Zużycie energii może być zredukowane nawet o 25% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwłókniaczami niskostężeniowymi LC (low-consistency). Podczas gdy koszty produkcji mogą zostać znacząco zredukowane, jakość rozwłókniania pozostaje niezmiennie wysoka, z niską utratą włókien.

Na maszynie papierniczej, sekcja formująca zostanie przebudowana na DuoFormer D i wyposażona w nowy wlew MasterJet Pro-F/B oraz DuoShake DG 800, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość w zakresie profili i wytrzymałości papieru. Ponadto, sekcja prasowa zostanie odnowiona i wyposażona w technologię Tandem NipcoFlex firmy Voith, która znacznie zwiększa suchość wstęgi i wydajność oraz zmniejsza redukuje specyficzne zużycie pary. W pełni automatyczna krajarka VariFlex wykorzystuje sprawdzoną technologię i zapewnia stabilną jakość nawijania przy maksymalnej prędkości dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania napędem i zastosowaniu unikalnego systemu hydrodynamicznego tłumienia drgań.