VPK Radomsko z certyfikatem BRCGS AA+

15/05/2023
VPK Radomsko z certyfikatem BRCGS AA+

Fabryka VPK w Radomsku otrzymała certyfikat BRC z najwyższym statusem AA+.  Certyfikat uzyskany podczas niezapowiedzianego audytu potwierdza, że system działa prawidłowo w codziennym funkcjonowaniu firmy w odniesieniu do wszystkich wymagań BRC.

- Nieustannie motywujemy nasze lokalne zespoły pracowników do zdobywania kolejnych osiągnięć jakościowych. Organizujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, pracujemy zespołowo, angażujemy kierownictwo, prowadzimy audyty wewnętrzne, dzielimy się naszymi sukcesami z innymi. Uzyskanie oceny AA+ dla zakładu VPK Packaging Polska w Radomsku jest niezwykłym osiągnięciem. Bardzo wiele naszych produktów jest dostarczanych do firm z branży spożywczej, dlatego tak ważne jest dla nas zapewnienie klientom bezpiecznych, certyfikowanych opakowań. Cieszymy się, że osiągnęliśmy kolejny krok w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Anna Galant Total Quality Manager.  

BRCGS (BRC Global Standards) to globalna norma bezpieczeństwa żywności, wydana po raz pierwszy w 1998 roku, opracowana przez Stowarzyszenie Brytyjskich Sprzedawców. Uznawana przez sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne i producentów żywności z całego świata. BRC wprowadza również pewnego rodzaju dyscyplinę w zakresie postępowania w kwestiach jakościowych. Tworzy w organizacji świadomość dostarczania produktu wysokiej jakości poprzez przestrzeganie wszelkich standardów higieny.