Więcej bibuły z Metsä Tissue w Mänttä

29/09/2022
Więcej bibuły z Metsä Tissue w Mänttä
Odnowiona maszyna do produkcji bibuły w Mänttä, należąca do Metsä Group, przeszła z fazy próbnej do produkcji ciągłej. Odnowiona maszyna papiernicza będzie wykorzystywana do produkcji produktów bibułkowych na bazie świeżych włókien, przeznaczonych specjalnie na rynek fiński. Modernizacja zwiększy o 15 procent zdolność produkcyjną bibuły, a także poprawi jakość produktu oraz wydajność energetyczną i produkcyjną.
 
Renowacja jest inwestycją w zwiększenie produkcji i poprawę właściwości jakościowych produktów z bibuły Lambi, Serla i Katrin wytwarzanych lokalnie w Mänttä. Pierwsze produkty zostały wyprodukowane w czerwcu, a miękkość i wytrzymałość papieru uległy dalszej poprawie. Nowa technologia umożliwia również bardziej energooszczędną produkcję bibuły niż dotychczas. Głównym dostawcą maszyn była firma Valmet.
 
- Papiery higieniczne, które są znane z codziennego życia konsumentów, to produkty ważne dla bezpieczeństwa zaopatrzenia społeczeństwa. Odnowienie maszyny do produkcji bibuły pozwala nam zwiększyć produkcję i jednocześnie zrobić ważny krok w kierunku produkcji wolnej od kopalin. Prace rozwojowe nad odnowieniem są kontynuowane i wierzę, że osiągniemy korzyści, do których dążymy, a nawet więcej. Nasze zużycie energii zostanie zmniejszone o około 15 procent na tonę wyprodukowanego papieru, co doprowadzi do obniżenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z naszymi celami zrównoważonego rozwoju. Oprócz zwiększonej zdolności produkcyjnej i lepszej jakości papieru, poprawi się również nasze bezpieczeństwo pracy - mówi Kari Karttunen, wiceprezes ds. produkcji w papierni Mänttä.
 
- Jesteśmy dumni, że mamy możliwość kontynuowania naszej współpracy z Metsä Tissue w tym ważnym projekcie odnowy maszyny papierniczej Mänttä PM10. Jest to trzeci projekt przebudowy Advantage ViscoNip, który Valmet i Metsä Tissue wykonały wspólnie, a współpraca we wszystkich projektach była bardzo dobra. Technologia ViscoNip firmy Valmet daje duże korzyści związane z poprawą jakości produktu, zmniejszeniem zużycia energii i zwiększeniem wydajności produkcji i jest bardzo dobrze dostosowana do przebudowy - mówi Björn Magnus, dyrektor sprzedaży Rebuild & Single, Valmet.
 
Strategia Metsä Tissue polega na obsłudze klientów rynków lokalnych zaopatrując ich w papiery higieniczne i rozwiązania wytwarzane w sposób zrównoważony. Głównym surowcem stosowanym w produktach z bibuły jest odnawialne północne drewno, świeże włókno, które jest czyste, wysokiej jakości i nadaje bibule dobre właściwości wytrzymałościowe i miękkość.
 
Fabryka Metsä Tissue w Mänttä produkuje bibułki Serla, Lambi i Katrin oraz marki własne klientów, a także produkty z papieru do pieczenia SAGA. Fabryka posiada trzy maszyny do produkcji bibuły, jedną maszynę do produkcji papieru tłuszczoodpornego oraz 11 linii do przetwarzania bibuły.