Więcej tektury i opakowań z Bochni

03/10/2022
Więcej tektury i opakowań z Bochni

Werner Kenkel planuje zainwestować ponad 120 mln zł w rozwój swojego zakładu w Bochni.

Realizacja inwestycji pozwoli spółce na wzrost mocy produkcyjnych zakładu z około 170 mln m2  do blisko 220 mln m2 tektury i opakowań na rok. Tym samym szacowany jest maksymalny wzrost zdolności produkcyjnych o około 30%.

Firma planuje:

  • budowę nowej hali produkcyjnej i magazynu wyrobów gotowych,
  • zakup i uruchomienie kolejnej linii do produkcji tektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • wymianę maszyn przetwórczych na nowocześniejsze oraz doposażenie parku maszynowego i automatyzację zakładu.
Zakładana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 127 mln PLN.

- Werner Kenkel to pierwszy przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi podatkowej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Bochni – otrzymane w 2012 i 2013 roku zezwolenia na działalność w sse pozwoliły na rozbudowę zakładu. Cieszy nas fakt, że dzisiaj firma podjęła decyzję o reinwestycji i dalszym rozwoju w naszym regionie, bo oznacza to, że Bochnia i Małopolska tworzą sprzyjające warunki dla firm - powidział Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Grupa Kapitałowa Werner Kenkel to polska rodzinna firma, która posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży opakowaniowej. Początki przedsiębiorstwa sięgają 1979 r. W kolejnych latach Grupa rozwijała się tworząc nowe zakłady na terenie Wielkopolski i Małopolski.

Spółka Werner Kenkel Bochnia została założona w 2013 roku. Dzięki stosowaniu wysokojakościowych surowców i zaawansowanych technologii produkcyjnych produkty charakteryzują się dużą wytrzymałością, funkcjonalnością, estetyką oraz innowacyjnością. Firma jest liderem na rynku polskim wśród producentów tektury falistej i opakowań. Wyroby Werner Kenkel dostarczane są do około 500 przedsiębiorstw w kraju i Europie m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji.

Firma Werner Kenkel korzystała już z ulgi podatkowej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, obecnie otrzymuje wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać zarówno mały, średni jaki i duży przedsiębiorca. W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim operatorem PSI jest Krakowski Park Technologiczny.

Źródło: KPT