Większe dostawy papierów graficznych

27/10/2016
papiery graficzne

Euro-Graph, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Papieru Graficznego (European Association of Graphic Paper Producers), opublikowało statystyki Europejskiego Przemysłu Papieru Graficznego (European Graphic Papers Industry) z sierpnia tego roku, pokazujące całkowitą ilość dostaw papierów graficznych, które w sierpniu 2016 wyniosły 2,795 mln ton, czyli o 41 tys. ton (1,5%) więcej niż w sierpniu 2015 roku.

Papierem graficznym są: papier gazetowy, SC-Magazine (tzw. Supercalendered Magazine Paper), powlekany i niepowlekany papier nawinięty na rolę, powlekany i niepowlekany papier bezdrzewny. W sierpniu łączne europejskie dostawy papieru gazetowego wyniosły 647 tys. ton w porównaniu do 615 tys. ton w sierpniu ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 5,3%. Całkowita ilość dostaw papieru SC-Magazine w sierpniu wyniosła 335 tys. ton w porównaniu do 305 tys. ton w sierpniu 2015 roku, co oznacza wzrost o 9,7%.

Wszystkie dostawy papieru powlekanego w rolkach w sierpniu wyniosły 541 tys. ton, co oznacza spadek o 0,8%, w porównaniu do sierpnia 2015, kiedy to wyniosły one 546 tys. ton. Dostawy papieru niepowlekanego w sierpniu wyniosły 201 tys. ton, czyli o 1,4% więcej w porównaniu do 198 tys. ton w sierpniu 2015 roku.

Wszystkie dostawy powlekanego papieru bezdrzewnego w sierpniu wyniosły 506 tys. ton, co oznacza spadek o 1,9% w porównaniu do 516 tys. ton sprzedanych w sierpniu 2015 r. Całkowite dostawy papieru niepowlekanego bezdrzewnego w sierpniu wyniosły 564 tys. ton, co oznacza spadek o 1,8% w porównaniu do 574 tys. ton z sierpnia 2015.