Włókna - esencja zdrowej diety

27/04/2017
varo mill sodra

Nordyckie inwestycje umożliwiają bezpieczne dostawy masy włóknistej z drzew iglastych. Jednak dlaczego to takie ważne dla producentów papieru bibułkowego?

Włochy, to kraj o bogatych doświadczeniach na polu produkcji bibuły, co może tłumaczyć przynależność tego kraju do ekskluzywnego klubu eksporterów papieru bibułkowego w Europie. Status ten dzielą również inne kraje, takie jak: Finlandia, Niemcy, Hiszpania i Szwecja. Włochy eksportują swoją technologię oraz marki powstałe i rozwijane na rynku krajowym, a także aktywnie działają w całej Europie i poza nią. Włochy są ojczyzną najnowocześniejszych technologii produkcji papieru bibułkowego we wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

W kwestii włókien pierwotnych Włochy są całkowicie zależne od importu. Na wypadek wątpliwości odnośnie pochodzenia włókien i optymalizacji niezbędnego wyposażenia do produkcji włókna konsumenci zyskujący wyższą świadomość zwiększając swoje zainteresowanie produktami powstającymi z włókna pierwotnego. Zmniejszona produkcja papieru graficznego wpływa na dostępność alternatywnych włókien recyklingowych.

Istnieje pewność, że zwiększona produkcja pulpy z drewna iglastego wprowadzona na rynek przez zakłady Södra Värö, ma wraz ze zmniejszonym popytem na pulpę do produkcji papieru graficznego, również wpływ na inne obawy o długoterminowe bezpieczeństwo dostaw do Europy pulpy włókna długowłóknistego.

Jest to oczywiście dobra informacja dla producentów papieru bibułkowego, lecz zwraca też uwagę na rolę pulpy z drewna iglastego w takiej produkcji. Konsumenci coraz bardziej cenią sobie jakość papieru bibułkowego, który kupują. Jednocześnie miejsca produkcji stawiają wyższe wymagania w zakresie płynności w celu maksymalizacji produkcji. Właściwości włókien drzewnych są zatem ważniejsze niż kiedykolwiek.
varo mill
Ostatnie inwestycje w Södra Cell Värö sprawiły, że młyn jest jednym z najnowocześniejszych na świecie.


Mniej znaczy więcej

Zastąpienie drewnem liściastym pochodzącym z szybko rosnących plantacji w Ameryce Południowej oznacza, że udział drewna iglastego w mieszance z włóknami bibułkowymi spadł w porównaniu z poziomem sprzed dziesięciu laty. W efekcie pozostałe włókna drewna iglastego są znacznie bardziej istotne, ponieważ muszą realnie działać. Rozciągliwe właściwości drewna iglastego nie mogą zostać poza kontrolą w świecie, w którym rynek domaga się coraz większych ilości papieru bibułkowego o lepszej jakości i przy jeszcze wyższej wydajności produkcji.

Jakie powinno być idealne źródło materiału na pulpę do produkcji papieru bibułkowego z drewna iglastego? Na północy regionu nordyckiego, przy bardzo krótkiej ciepłej porze roku tworzącej okno na wegetację, ścianki włókien przechodzą krótkie i szybkie okresy wzrostu. Z tej przyczyny są cieńsze i zyskując na miękkości. Dla kontrastu, w południowej Europie zdominowanej przez sosny Radiata, średnia wzrostu na przestrzeni roku jest mniej więcej stała. Efektem jest wzrost grubszych ścianek włókien, co negatywnie wpływa na miękkość.

W południowej Szwecji, gdzie znajdują się zakłady Södra przetwarzające pulpę, przyrost roślin ma pośrednią charakterystykę, pomiędzy powyższymi ekstremami i pozwala na osiągnięcie optymalnej miękkości. Södra ma w zwyczaju zbieranie młodszego drewna świerkowego z trzebieży, które ma cieńsze ściany włókien i dzięki temu wytwarza bardziej miękkie bibułki. Na pewnym etapie wzrostu plantacji, las wymaga trzebieży umożliwiającej dalszy rozwój. Powstałe w procesie zbiory nie nadają się do stosowania w budownictwie. Stają się więc w zasadzie produktem ubocznym poprawnej gospodarki leśnej z których Södra jest w stanie wytworzyć idealny półprodukt.
sodra zarządza lasami
Södra posiada 50 000 właścicieli lasów, którzy zarządzają lasami według najwyższych standardów. Lasy są często w tej samej rodzinie od pokoleń.


Korzyści z inwestycji

Poza zaawansowanymi praktykami gospodarki leśnej w Szwecji, które wynikają z ilości dostępnego drewna w lasach zwiększającej się co roku, trzebieże pozostają skończonym zasobem. Ważnym aspektem dla Södry jest inwestycja w Värö z ciągłymi korzyściami dla zakładów Mörrum i Mönsterås jest dostarczanie pulpy o właściwościach pożądanych przez najbardziej wymagających wytwórców papieru bibułkowego, pochodzącej z bardziej zróżnicowanych źródeł.

Dwa przykłady: Zwiększona zdolność do regulowania wielkości wiórów w reaktorze i dostosowywania wartości liczby kappa po fermentacji jest ważnym narzędziem wykorzystywanym przez Södrę, mającym wpływ na jakość i charakterystykę procesu.

Optymalizacja masy celulozowej wymaga dużej precyzji, niezależnie od jakości surowca, Catharina Fechter, inżynier ds. badań w Södra, wyjaśnia: - Często pyta się nas o wpływ modyfikacji receptury na właściwości papieru bibułkowego oraz o optymalizację energii w procesie rafinacji. Testy laboratoryjne w pełnej skali stanowią utrudnienie, ponieważ są czasochłonne, a wyniki wymagają tygodni opracowywania.

Wirtualna rafinacja

Odpowiedzi dostarcza nam wirtualny rafinator Södra (VR). Kluczem do sukcesu jest starannie skompilowana baza danych zawierająca blisko setkę próbek z różnych pulp, w tym wszystkich popularnych opcji drewna liściastego i iglastego dostępnych na rynku. Każda próbka przeszła proces rafinacji i została poddana testom w laboratorium innowacji Södra w pilotażowym rafinatorze, aby uwolnić klientów od tej konieczności. Wirtualny rafinator może mieszać do siedmiu różnych rodzajów i przedstawić graficznie wspólne włókna i właściwości papieru, jak np. podatność na rozciąganie, rozrywanie, wytrzymałość włókien, płatki itp., na różnych poziomach energii rafinacji. Wszystkie powyższe możliwości pozwalają firmie Södra na stworzenie znaczących zasobów wiedzy na temat większości rodzajów pulpy dostępnych na świecie.

Jak opisuje Catharina Fechter: - Oszczędzamy czas klienta, ponieważ stworzyliśmy już bazę danych i przeprowadziliśmy badania nad wszystkimi dostępnymi rodzajami pulp. Przede wszystkim chcemy zaprezentować naszym klientom potencjalne osiągnięcia z użyciem szerokiego spektrum rodzajów pulpy Södry. Jeśli nie możemy zaoferować czegoś, co może konkurencja lub jeśli czujemy, że mogą osiągnąć lepsze wyniki, możemy pomóc w znalezieniu alternatywy przez zmianę mieszanki pulpy. Wszystko opiera się na zaufaniu i jasnych zasadach.

Producenci papieru bibułkowego poszukują przede wszystkim odpowiedniej konsystencji. Z myślą o tym, informacje udostępniane przez VR oferują w pełni wiarygodne znaczniki charakteru zachowania pulpy. Celem jest zmniejszenie koniecznych korekt ustawień procesów u klientów produkujących bibułkę, jak np. stopień rafinacji wpływający na płynność produkcji i finalną charakterystykę produktu.

Celem firmy Södra od początku było zmniejszenie ilości niezbędnych czynności prowadzonych po rafinacji pulpy poprzez maksymalne wydłużenie w trakcie tego procesu. Krótsza rafinacja konieczna do zwiększenia naciągu, oznacza bardziej miękką bibułkę, która może być wytwarzana z pulpy. Taka optymalizacja będzie nadal rozwijana. Rafinacja powinna odbywać się w określonym kontekście - jeśli producent prowadzi ten proces na stosunkowo wysokim poziomie w produkcji, wówczas priorytetem będzie wskazanie rodzaju pulpy o odporności na rafinację wraz z jednoczesnym zapewnianiu wysokiej jakości.
 selekcja włókien
Staranna kontrola włókna zaczyna się na długo zanim drewno znajdzie się w młynie


Europejscy producenci papieru bibułkowego zaczęli korzystać ze skandynawskiej pulpy, aby zaspokoić wymagania względem wzmocnienia i jednocześnie zrównoważyć to miękkością oczekiwaną przez współczesnego konsumenta. Södra jest pionierem wybielania bezchlorowego (TCF) już od lat 90-tych. Obecnie ważniejsza okazuje się zdolność Södry do zachowania naturalnej struktury produktu. Niemcy to jedyne państwo, gdzie producenci papieru bibułkowego nadal wymagają rutynowo stosowania technologii TCF. Kluczowym parametrem środowiskowym z punktu widzenia klienta jest certyfikacja - Södra prowadzi produkcję w większości podwójnie certyfikowaną przez PEFC i FSC.

Wymagania rynków i konsumentów ewoluują w kontekście priorytetach środowiskowych i w kwestii poszukiwanych właściwości papieru bibułkowego. Pewne jest jednak, że silny związek między ekspertami w kwestii papieru bibułkowego z południa a dostawcami włókien z północy będzie podtrzymywać przyszłość papieru bibułkowego w Europie.

Firma: