Włókna niedrzewne w europejskim przemyśle papierniczym

14/02/2023
Włókna niedrzewne w europejskim przemyśle papierniczym
Rośnie zainteresowanie papierem i produktami papierniczymi wytwarzanymi z włókien niedrzewnych, pozyskiwanych z sektora rolniczego i tekstylnego. Z badania zleconego przez Cepi niemieckiej prywatnej instytucji badawczej nova-Institute, przeprowadzonego na 33 producentach masy niedrzewnej, wynika, że strumienie materiałów mają potencjał, aby przyczynić się do zrównoważonego wzrostu sektora celulozowo-papierniczego.
 
W badaniu uwzględniono wszystkie rodzaje surowców niedrzewnych wykorzystywanych przez europejskich producentów w sektorze, w tym pozostałości, produkty uboczne i strumienie boczne, jak również dedykowane włókna niedrzewne. Wykorzystanie materiałów takich jak słoma, len i konopie, ale także odpady włókiennicze, mogłoby pomóc przemysłowi w dywersyfikacji i zwiększeniu dostępności włókien. Byłoby to również siłą napędową przyszłych innowacji w zakresie procesów, a także produktów, w których szczególne właściwości upraw rolnych i pozostałości mogłyby zostać wykorzystane do opracowania nowych biomateriałów.
 
Produkty, w których już wykorzystuje się włókna niedrzewne, o których mowa w badaniu, obejmują następującą listę: papier bibułkowy, higieniczny, drukarski, papierosowy, techniczny, ochronny i specjalistyczny, a także tekturę, w tym do pakowania żywności.
 
Zmiany te pomogłyby również sektorowi rolniczemu i tekstylnemu w osiągnięciu większej okrągłości, korzystając z wieloletniego doświadczenia przemysłu celulozowo-papierniczego w zakresie recyklingu i ekoprojektu produktów.
 
Badanie obejmuje również potencjalne ograniczenia związane z wykorzystaniem masy celulozowej innej niż drzewna, w tym w zakresie użytkowania gruntów lub wynikające z zastosowań w innych sektorach. W niektórych przypadkach wymagałoby to rozwoju całych łańcuchów wartości, które jeszcze nie istnieją.
 
Eksperci z nova-Institute zauważają, że wszelkie wyzwania należy zbilansować ze specyficznymi funkcjami i właściwościami niektórych włókien niedrzewnych, oprócz pozytywnych skutków dla zrównoważonego zaopatrzenia i dywersyfikacji produktów. 
 
- Zrównoważone zarządzanie pozyskiwaniem surowców pozostaje, wraz z wysokim poziomem cyrkularności, cechami definiującymi nasz przemysł. Włókna niedrzewne mają do odegrania pewną rolę i będą dodatkowym składnikiem papierni i zakładów recyklingu przyszłości. Co najważniejsze, przemysł papierniczy może zaoferować tutaj zrównoważone rozwiązanie w zakresie wykorzystania, w sposób efektywny pod względem zasobów i w kierunku wyższej wartości dodanej, strumienia, który wcześniej mógł nie być wykorzystywany lub stanowił problem - mówi Jori Ringman, Dyrektor Generalny Cepi (Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego).

W obliczu napiętej sytuacji na rynku surowców, a zwłaszcza na rynku drzewnym, cieszy fakt, że do produkcji masy celulozowej i papieru wykorzystuje się obecnie szerszy zakres alternatywnych źródeł włókien. Niektóre z nowych włókien niedrzewnych mają interesujące właściwości i ich znaczenie będzie nadal rosło. Jak dotąd włókna niedrzewne w produkcji bibuły, papieru i opakowań były niszowym biznesem z dużymi przeszkodami do pokonania zarówno pod względem technicznym, jak i handlowym. Stworzenie bezpiecznych łańcuchów dostaw, lepsza kontrola i standaryzacja odgrywają kluczową rolę w rozwoju rynku. Produkty z masy celulozowej z włókien niedrzewnych mogą być interesujące zastosowanie, szczególnie w przypadku produktów ubocznych, strumieni bocznych i odpadów, stanowiące wartość dodaną dla surowców o niskim wpływie na środowisko.
 
 
Źródło: Cepi