Wprowadzenie PPWR szansą dla ewolucji branży opakowań

09/05/2024
Wprowadzenie PPWR szansą dla ewolucji branży opakowań
Ostateczne przyjęcie unijnych przepisów dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) stanowi kamień milowy w drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości dla europejskiego sektora druku i opakowań.  
 
Celem PPWR jest wprowadzenie całkowitej jednolitości tam, gdzie obowiązująca dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD) daje pole do interpretacji. 
 
Uzgodnione warunki PPWR mają na celu stopniowe zmniejszanie całkowitej ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w całej UE. Celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 5% do 2030 roku, 10% do 2035 roku i 15% do 2040 roku. Wraz z wejściem w życie przepisów,  międzynarodowa agencja komunikacji marketingowej PHD Marketing podkreśla transformacyjny potencjał PPWR w przyspieszaniu zmian w całej branży. 
 
James Coldman, Account Director w PHD Marketing i specjalista ds. komunikacji w zakresie przepisów dotyczących opakowań, komentuje implikacje PPWR dla firm w całej Europie:

„Wydawało się, że minęło dużo czasu, ale wraz z ostatecznym przyjęciem unijnych przepisów PPWR, nawet w nieco złagodzonej wersji, aby zadowolić wszystkie strony, jesteśmy świadkami przełomowego momentu dla przemysłu opakowań.

Często zadajemy sobie pytanie, co może wpłynąć na zrównoważony rozwój w naszej branży, a te przepisy mogą być najbardziej wpływowym katalizatorem zmian. Teraz, gdy papierowe materiały opakowaniowe zostały poddane ponownej ocenie, a zakres został rozszerzony o opakowania dla służby zdrowia, zapewnia to jasność i jaśniejszy plan działania na rzecz spójnego i połączonego obiegu zamkniętego opakowań. 
 
Podczas gdy widzieliśmy wiele postępów poczynionych przez poszczególne firmy w obszarach takich jak możliwość recyklingu i wykorzystanie materiałów poużytkowych, PPWR jest doskonałą okazją, ponieważ stawia gospodarkę o obiegu zamkniętym na pierwszym planie w bardziej spójny sposób. Cała branża płynie w tym samym kierunku. To ogromna siła, a cele zerowej emisji dwutlenku węgla netto określone po raz pierwszy w porozumieniu paryskim z 2015 r. wydają się teraz znacznie bardziej w zasięgu ręki. Współpraca będzie kluczem do pomyślnego wdrożenia PPWR w całej branży. Współpracując z firmami w celu poruszania się po zawiłościach nowych przepisów, możemy przenieść „kulturę zrównoważonego rozwoju” z marketingowego szumu do czegoś bardziej znaczącego. 
 
Chociaż dotarcie do tego punktu było długotrwałym procesem, a przy wdrażaniu rozporządzenia poczyniono kompromisy, istnieje ogromny potencjał, aby zabezpieczyć przyszłość branży. Wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami i wyeliminowanie „chemikaliów na zawsze” jest cenne samo w sobie, ale PPWR ma również zwiększyć ilość materiałów pochodzących z recyklingu w obiegu opakowań, co jest wielką wygraną dla firm opakowaniowych, które dążą do gospodarki o obiegu zamkniętym. 
 
Nasze przesłanie do rynku opakowań w UE jest takie, że PPWR może zapewnić nam potrzebną trakcję. Do tej pory traktowaliśmy gospodarkę o obiegu zamkniętym opakowań jako odległy cel, do którego możemy dążyć stopniowo, ale wraz z wejściem w życie PPWR być może właśnie wcisnęliśmy przycisk turbo.”