Wstępne wyniki Arctic Paper za 2. kwartał poniżej oczekiwań rynku

03/08/2023
Wstępne wyniki Arctic Paper za 2. kwartał poniżej oczekiwań rynku

Arctic Paper S.A. spodziewa się wyniku EBITDA za 2Q 2023 r. w przedziale 60-70 mln PLN, co jest wartością niższą od obecnych oczekiwań rynkowych.

Niższy wynik jest spowodowany znacznie niższym poziomem przychodów, które wyniosą ok. 836 mln PLN (ok.1,3 mld PLN w 2Q 2022); to z kolei wynika z ogólnego spowolnienia gospodarczego i zmniejszania stanów magazynowych przez klientów. Arctic Paper koncentruje się na marżach, a proces produkcji został na przestrzeni ostatnich lat dostosowany w taki sposób, by cechować się wysokim stopniem efektywności kosztowej, co umożliwia Spółce stawienie czoła słabszemu rynkowi.

- Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, zakładającego dywersyfikację w kierunku segmentu energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynkach celulozy i papieru. Intensywnie pracujemy nad rozwojem przyszłych możliwości wzrostu zgodnie ze strategią 4P - mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Arctic Paper S.A. opublikuje raport za 1H 2023 roku w czwartek, 10 sierpnia 2023 roku.