Wymagania produktowe a parametry papieru – środki wybielające

06/12/2021
bielenie papieru

Gazety, czasopisma, książki istnieją od lat i są uznawane za źródło wiedzy, a także środek komunikacji, przekazujący informacje za pomocą tekstów oraz obrazów. Mimo że w ciągu kilkudziesięciu lat pojawiły się inne media, to papier nie stracił na znaczeniu. Co więcej, jego konsumpcja wciąż rośnie. Coraz liczniejsza grupa ludzi powraca do czytania książek w ramach odpoczynku od ekranu laptopa bądź telefonu. Wprawdzie papier jako nośnik informacji jest najbardziej popularnym zastosowaniem, to wykorzystywany jest jeszcze do wielu innych celów. Przemysł celulozowo - papierniczy polega na uwalnianiu włókien utrwalonych w macierzy drzewnej lub roślinnej. Pulpa może być przetwarzana na wiele różnych produktów o różnym przeznaczeniu, a tym samym o różnych wymaganiach produktowych. Więcej na ten temat w niniejszym artykule.

Właściwości papieru

Białość – poprawa jakości druku

Białość papieru obok jasności i przezroczystości to jeden z głównych parametrów, które są w nim mierzone. Niektóre produkty papierowe wymagają idealnie białej barwy. Jednym z powodów jest jakość druku. Biały papier daje lepszy kontrast między papierem a drukiem. Czystość papieru to kolejny powód wybielania. W przeciwnym razie zanieczyszczenia w masie włóknistej mogą pojawiać się na papierze w postaci kropek, pogarszając jakość druku. Trzecim powodem wybielania jest odporność papieru na starzenie. Substancje zawarte w miazdze mogą z czasem żółknąć i kruszyć papier, głównie substancje związane z ligniną. Środki wybielające usuwają te struktury, które są podatne na przebarwienia papieru. Wybielanie odbywa się zwykle w kilku etapach, przy wykorzystaniu różnych środków chemicznych na każdym etapie procesu. Chemikalia, które mogą zostać użyte do bielenia papieru to między innymi podchloryn sodu (sprawdź ofertę producenta), ług sodowy, a także kwas chlorooctowy (MCAA). Na stopień bielenia masy celulozowej oprócz oczekiwanych właściwości gotowego wyrobu ma również wpływ rodzaj użytych włókien. W przypadku mas składających się z materiałów o dużym zagęszczeniu proces bielenia jest ciężki. Wpływa to na wykorzystanie większej ilości związków chemicznych w celu uzyskania pożądanego efektu. Proces ten wiąże się również z odprowadzaniem ścieków z instalacji bielących. W tym wypadku niezbędne jest zastosowanie substancji chemicznych, które zmniejszą pienienie i korozyjność ścieków oraz wód technologicznych. Grupa PCC posiada w swojej ofercie produktowej ROKAmery, które dzięki zdolności zmniejszania napięcia powierzchniowego wpływają na redukcję piany.

Barwa – podniesienie wartości wizualnej

Kolejny parametrem papieru jest jego barwa. Wpływa ona głównie na aspekty wizualne. Najczęściej są to papiery barwione w masie. Papiery ozdobne dostępne są w całej palecie kolorów, a proces barwienia przeprowadzany jest na etapie produkcji. Do pulpy wprowadzany jest barwnik, a następnie formowana jest we wstęgi papieru. W efekcie otrzymywany jest papier kolorowy, który wykorzystywany jest do różnego rodzaju elementów dekoracyjnych (np. zaproszeń, kart okolicznościowych), w reklamie (np. ulotki, okładki katalogów) oraz pomaga wzmocnić siłę przekazywanych informacji. Posiada wiele zalet, do których można zaliczyć idealnie gładką powierzchnię, wysoką ostrość, krótki czas schnięcia, podniesienie wartości wizualnej, a także zapewnia intensywne i równomierne kolory, bez ryzyka ich wytarcia.

Wytrzymałość – ochrona przed uszkodzeniem

Czasopisma i książki wymagają papieru odpowiedniego do drukowania tekstu i zdjęć, który jest wystarczająco mocny. Jest to konieczne ze względu na specyfikę użytkowania tego typu przedmiotów. Są one wielokrotnie przeglądane i składane. W wielu przypadkach są również przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast w produkcji pampersów i bibuł nie jest wymagana duża wytrzymałość, a zdolność miazgi do wchłaniania płynów. Wytrzymałość jest jednak główną cechą produktów papierniczych, których celem jest przechowywanie i ochrona suchych lub płynnych towarów. Papier ma także wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami konkurującymi z nim do celów opakowaniowych. Uzyskuje się go z surowca odnawialnego, a opakowania papierowe są łatwe do recyklingu.

środki wybielające papier

Papier w zależności od jego przeznaczenia może posiadać wiele, różnorodnych właściwości. W jednym przypadku białość papieru nie będzie istotnym parametrem, natomiast w innym już tak. Z kolei materiały o dużej sztywności i twardości surowca zazwyczaj wykorzystywane są jako kartonowe opakowania, ale nie będą odpowiednie do produkcji innego typu asortymentu. Właściwości papieru są określane przez surowce i dodatki chemiczne, stosowane podczas jego produkcji.

Z myślą o środowisku

Do dodatków chemicznych wykorzystywanych podczas otrzymywania papieru należą środki wybielające, o których mowa była wyżej. Do tego typu preparatów należy ług sodowy. Grupa PCC oprócz tradycyjnego roztworu wodorotlenku sodu posiada w swojej ofercie ług sodowy GREENLINE®. Do jego produkcji wykorzystuje się elektrolizę membranową, która jest przyjazna dla środowiska i uznawana za najnowocześniejszą technologię na świecie. Jej zaletą jest przede wszystkim mniejsze zużycie energii podczas produkcji wodorotlenku sodu. Ponadto w przypadku ługu sodowego GREENLINE® energia wykorzystywana do produkcji znajduje pokrycie w gwarancjach pochodzenia zielonej energii, co przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.