Wymiana tekturnicy w Mondi BZWP

06/11/2014
Tekturnica Mondi

Mondi BZWP, zlokalizowany w Bystrzycy Kłodzkiej zakład, wytwarzający opakowania z tektury falistej, w rekordowym dla branży czasie zakończył projekt związany z demontażem oraz instalacją nowej tekturnicy. Podczas jego trwania, produkcja i dostawy wyrobów dla klientów odbywały się w niezmiennym jakościowo i serwisowo trybie.

W zakładzie będącym częścią Mondi Group, międzynarodowej grupy z branży opakowaniowej i papierniczej, niemal zupełnie zastąpiono dotychczasową tekturnicę o szerokości 220 cm, nowocześniejszą o szerokości 250 cm. Inwestycja ma na celu zwiększenie wydajności i elastyczności oraz pełne przysto

sowanie jakości i usług do dzisiejszych potrzeb rynku. W projekt poza zespołem wewnętrznym, aktywnie zaangażowanych było ponad 50 osób z zewnątrz, pracując

ych w systemie 24/7 przez cały czas trwania inwestycji. Była ona rozplanowana w kompleksowy sposób, a jej głównym założeniem było niezachwiane utrzymanie standardów świadczonych na co dzień usług. Instalacja trwała 19 dni i odbyła się bez przerw w produkcji. To wynik znacząco przewyższający branżową średnią dla tego typu projektów.

Dawid Pilcek

- Nowa tekturnica to dla nas przede wszystkim przejście na wyższy poziom produktywności. To poważny krok zarówno

dla samej firmy, jak i naszych klientów. Projekt przebiegał bardzo sprawnie, a partnerska współpraca z zakładami Mondi w Świeciu i w Warszawie pozwoliła nam na utrzymanie ciągłości dostaw i poziomu usług - tłumaczy Dawid Pilcek, dyrektor zarządzający Mondi BZWP.

Dostawcą maszyn na potrzeby projektu był Fosber.

- Tempo i specjalizacja, jakich wymagał projekt, przełożyły się na konieczność szczegółowego rozplanowania i koordynacji dużej liczby czynności, wykonywanych równocześnie przez wiele podmiotów i wielu ludzi. Było to możliwe dzięki drobiazgowemu przygotowaniu zespołu Fosber, pracowników Mondi i starannie wybranych podwykonawców na długo przed rozpoczęciem działań. Autentyczna pasja, profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności wszystkich uczestników projektu umożliwiły nam ukończenie modernizacji w założonym czasie - mówi Gunnar Prucker, dyrektor ds. sprzedaży Fosber w Europie Wschodniej.

Mondi Bystrzyca

Fakty i liczby dotyczące projektu:

  • projekt trwał 19 dni (podczas gdy średnia branżowa dla tego typu modernizacji wynosi 5-6 tygodni),
  • 50 podwykonawców pracowało w trybie 24/7 nad demontażem starych urządzeń, rozbiórką i rekonstrukcją podłóg, wykonaniem posadzek oraz instalacją nowego sprzętu,
  • w okresie inwestycji, do Mondi BZWP dotarło na czas 260 terminowych dostaw półwyrobu z Mondi Świecie i Mondi Warszawa, zgodnych z wymogami jakościowymi i umożliwiających dalszą pracę przetwórstwa.