Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 1. kwartał 2020

15/05/2020
Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 1. kwartał 2020

Grupa Arctic Paper opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartale 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 813,9 mln PLN. Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 111,8 mln PLN.

Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych. Pod koniec okresu odnotowano spadek popytu w związku z pandemią Covid-19. Jednak w porę podjęto środki w celu złagodzenia możliwych negatywnych skutków pandemii koronawirusa: papiernie w Grycksbo i Munkedal złożyły wnioski umożliwiające skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm. Zarząd podjął także decyzję o zarekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

arctic paper wyniki finansowe za 1 kwartał 2020

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

- Ten rok rozpoczął się rekordowo mocnym pierwszym kwartałem, w którym zysk EBITDA wyniósł 111,8 mln PLN (w porównaniu do 81,1 mln PLN w analogicznym okresie 2019 r.), a marża EBIT osiągnęła 9,8%, co jest zgodne z celem finansowym. Sprzedaż wyniosła 813,9 mln PLN (820,6 mln PLN rok wcześniej). Zarówno segment papieru, jak i celulozy osiągnęły satysfakcjonujące wyniki. Stabilne ceny surowców nadal działały nakorzyść segmentu papieru. Mocne wyniki skonsolidowane przyczyniły się do obniżenia długu netto Grupy o 65 mln PLN w porównaniu do I kwartału 2019 r.

Segment papieru ma za sobą jeden z najlepszych kwartałów w historii, ze sprzedażą równą 587,8 mln PLN (573,3 mln PLN w 2019 r.) i zyskiem EBITDA wynoszącym 84,8 mln PLN (16,3 mln PLN w 2019 r.). Główną siłą napędową tak mocnych wyników były stabilne cenysurowców. Dzięki realizacji Programu Poprawy Rentowności rozpoczętego w 2019 r. Obniżone zostały koszty stałe, choć efekt ten został częściowo zniwelowany przez koszty zrealizowanych prac konserwacyjnych, które zwykle odbywają się latem. Produkcja wyniosła 167,000 ton papieru (149,000 w roku ubiegłym), a wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 97 procent.

Obroty netto Spółki Rottneros spadły do 585 mln SEK (z 630 mln SEK w roku ubiegłym). Po stabilnym początku roku rynek celulozy został głęboko dotknięty pandemią koronawirusa. Negatywny trend cenowy został zrównoważony wyższym wolumenem dostaw, tj. 110,000 ton (99,100 w 2019 r.). Produkcja osiągnęła nowy rekord kwartalny – 109,400 ton (97,600 w 2019r.). Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 48 mln SEK (141 mln SEK rok wcześniej).

Po mocnym czwartym kwartale 2019 r. I solidnym początku bieżącego roku Grupa jest wystarczająco silna i dobrze wyposażona, by zmierzyć się ze znacząco wyższą niepewnością otoczenia rynkowego. Nasze główne europejskie rynki działalności zostały silnie dotknię te wielopłaszczyznowymi restrykcjami wprowadzonymi, by chronić nas wszystkich przed rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Od połowy marca zaczęliśmy dostrzegać osłabienie rynku oraz zmniejszający się popyt na nasze produkty. Dlatego wdrażamy działania, mające na celu złagodzenie możliwych negatywnych skutków i sprostanie przez naszą organizację niepewności rynkowej. Złożyliśmy m.in. Wnioski o środki pomocowe oferowane przez państwo na rynkach, na których działamy. Przykładem mogą być wnioski złożone przez papiernie w Grycksbo i Munkedal umożliwiajace skorzystanie z instrumentów szwedzkiego pakietu pomocowego dla firm. Papiernia w Kostrzynie obecnie funkcjonuje normalnie. Stale monitorujemy sytuację rynkową i jesteśmy przygotowani do podjęcia niezbędnych kroków w celu dostosowania naszej działalności do zmieniającej się sytuacji. Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu nie wypłacania dywidendy z zysku za 2019, zmieniając tym samym pierwotną rekomendację wypłaty 0,20 PLN na akcję.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Podjęliśmy środki by chronić zarówno ich, jak i działalność Grupy, przedkoronawirusem. Ściśle przestrzegamy zasad i rekomendacji wprowadzonych w krajach naszej działalności. Jak dotąd żaden z naszych pracowników nie został zainfekowany. Przed nami wymagający czas. Spodziewamy się, że kryzys związany z pandemią koronawirusa będzie mieć wpływ zarówno na drugi, jak i trzeci kwartał 2020 r. Mierząc się z wyzwaniami obecnej sytuacji oraz przygotowując scenariusze na przyszłość będziemy działać w oparciu o odporność organizacji, rozwagę i kreatywność.