Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 2. kwartał i 1. półrocze 2022 roku

10/08/2022
Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 2. kwartał i 1. półrocze 2022 roku

Grupa Arctic Paper opublikowała wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2022 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper ze sprzedaży w II kw. wzrosły o 65 proc. do 1 296,3 mln PLN. EBITDA w II kw. osiągnęła rekordowy poziom 330,1 mln PLN. EBIT w II kw. wyniósł 298,1 mln PLN, a zysk netto 254,1 mln PLN. Dług netto na spadł do rekordowo niskiego poziomu -12,6 mln PLN (152,6 mln PLN na koniec 1Q’22). Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papieru wyniosło 99 proc. czwarty kwartał z rzędu.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

Arctic Paper wyniki finansowe

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

Drugi kwartał 2022 roku był najlepszy w historii Grupy. Przychody Arctic Paper wzrosły o 65 proc. do 1 296,3 mln PLN (786,6 mln PLN). Do poprawy wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy, co zaowocowało wynikiem EBITDA w wysokości 330,1 mln PLN (84,2 mln PLN). Marża EBITDA osiągnęła 25,5%, ponieważ Arctic Paper - podobnie jak cała branża - działał w wyjątkowo zmiennym otoczeniu biznesowym. Właściwe decyzje pozwoliły w pełni wykorzystać możliwości rynkowe. 

Pozycja finansowa Arctic Paper jest solidna i została dodatkowo wzmocniona w tym okresie dzięki silnym przepływom pieniężnym w wysokości 218,3 mln PLN (30,6 mln PLN), co zaowocowało rekordowo niskim wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie -0,02 (0,57). Silny bilans przygotowuje nas na przyszłość, ponieważ kontynuujemy nasze plany inwestycyjne zgodnie ze strategią 4P.

W segmencie papieru przychody wzrosły o 80 proc. do 948,6 mln PLN (526,8 mln PLN). EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 227,2 mln PLN (26,0 mln PLN) dzięki wyższym cenom i efektywnemu zarządzaniu całym procesem produkcji i sprzedaży. Kontynuowaliśmy działania związane z optymalizacją produkcji, podczas gdy skutki rosnących kosztów zostały zrównoważone przez wzrost cen naszych wyrobów. Nasze źródła energii są w większości lokalne, w tym dostawy gazu w Kostrzynie, i skutecznie zabezpieczamy się w celu ograniczania wzrostu kosztów energii. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymało się na wysokim poziomie 99 procent (92).

Segment celulozy – Rottneros – zwiększył swoje przychody o 32 procent do 784 mln SEK (593 mln SEK) z rekordową EBITDA w wysokości 253 mln SEK (127 mln SEK), spowodowaną przez wysoką produkcję i silny popyt na celulozę. Segment celulozy zintensyfikował swoją koncentrację na rentowności poprzez poprawę wydajności i produktywności.

W przypadku segmentu opakowań wolumeny były stabilne, zgodnie z naszą ambicją optymalizacji produkcji pod względem maksymalizacji rentowności. Nasza inwestycja - fabryka ekologicznych opakowań w Kostrzynie - o przewidywanej wartości 15 mln EUR postępuje zgodnie z planem, a uruchomienie zaplanowano na koniec 2023 roku. Projekt będzie realizowany jako joint venture z Rottneros.

Energia to kluczowa kwestia dla przemysłu europejskiego. Ważnym elementem strategii Arctic Paper jest przyspieszenie rozwoju segmentu Energia, a jej efektem będzie samowystarczalność energetyczna oraz uzyskanie neutralności emisyjnej do 2030 roku. Latem 2022 r. w Munkedal uruchomiony zostanie ciepłownia na biomasę, który zapewni fabryce kolejne stabilne źródło energii w konkurencyjnej cenie. Warto podkreślić, że realizacja naszej polityki hedgingu cen energii elektrycznej w Szwecji przynosi dobre wyniki.

Podsumowując, pracujemy zgodnie ze strategią 4P, aby inwestować w bardziej zdywersyfikowany biznes. Doskonałe wyniki dają nam siłę finansową, aby realizować nasze plany i patrzymy w najbliższą przyszłość ze spokojem i pewnością.