Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2022

18/11/2022
Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2022
Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał 2022 r. oraz za pierwszych dziewięć miesięcy br. W ujęciu rok do roku koncern odnotował w nim wzrosty: przychodów ze sprzedaży o 15% (wyniosły one 2,963 mld euro), zysku operacyjnego EBIT o 29% (który zamknął się kwotą 527 mln euro) oraz marży zysku operacyjnego EBIT do poziomu 17,8%. Firma zakomunikowała również o kilku strategicznych posunięciach związanych z jej coraz większym zaangażowaniem w określany mianem strategicznego segment opakowań odnawialnych: zainwestowaniu 1 mld euro w dalszą konwersję zakładów w Oulu, przejęciu De Jong Packaging Group oraz sprzedaży papierni w Maxau i Nymölla. Przychody ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wyniosły 8,816 mld euro (7,445 mld przed rokiem), zaś zysk operacyjny EBIT osiągnął kwotę 1,536 mld euro (1,102 mld euro w analogicznym okresie 2022)
 
- Bycie w rynkowej czołówce i robienie tego, co właściwe nie tylko leży u podstaw działalności Stora Enso, ale też stymuluje nasz biznes i wybory, jakich dokonujemy – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO koncernu. – Wierzymy głęboko, że dzięki naszym inicjatywom i podejmowanym decyzjom możemy odegrać znaczącą rolę w dbałości o całą międzynarodową j społeczność, kreując przy tym przyszłość bazującą na odnawialnych rozwiązaniach, w kontekście naszego i kolejnych pokoleń. Jest to również najlepszy sposób na zabezpieczenie dalszej działalności Stora Enso i tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy w długiej perspektywie czasowej.
 

Bardzo dobre wyniki w kwartale pełnym zawirowań

Jak podkreśla Annica Bresky, wobec bezprecedensowości i ciągłej zmienności otoczenia biznesowego, firma podejmowała w minionych miesiącach dalsze kroki, mające na celu zneutralizowanie niekorzystnych zjawisk (rosnącej inflacji, zakłóceń w łańcuchu dostaw i logistyce, a także niepewności geopolitycznej), co zaowocowało kolejnym, bardzo udanym pod względem finansowym kwartałem. Stora Enso konsekwentnie realizuje przyjęty program rozwoju i wdraża kolejne inicjatywy, stymulujące jej wzrosty w strategicznych obszarach rynkowych. Dotyczą one zarówno polityki cenowej, jak też elastyczności w kontekście źródeł zaopatrzenia i działań logistycznych. 

Przychody ze sprzedaży wyniosły w 3. kwartale br. 2,963 mld euro co – jak podkreśla Annica Bresky – jest trzecim w kolejności najlepszym wynikiem kwartalnym osiągniętym przez koncern od 2007 r. Wzrost w ujęciu rok do roku wyniósł bowiem 15%, zaś przy wyłączeniu działu Paper – 17%. Firma odnotowała też wzrost zysku operacyjnego EBIT o 29% do poziomu 527 mln euro.

- W tym kontekście jest to nasz najlepszy kwartalny wynik od wczesnych lat 2000-ych – pisze CEO Stora Enso, wskazując też na trzeci istotny parametr: marżę zysku operacyjnego EBIT sięgającą niemal 18%, co oznacza blisko 2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej Stora Enso wyniosły w 3. kwartale br. 639 mln euro (przy 485 mln euro przed rokiem), po uwzględnieniu zrealizowanych inwestycji kwota ta wyniosła 489 mln euro (347 mln euro w 3. kwartale 2021 r.). Poprawie uległ wskaźnik długu zysku operacyjnego EBITDA – w 3. kwartale wyniósł on 0,8 (1,4 przed rokiem). Celem firmy jest jego utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0. 

Annica Bresky dodaje, że dostrzegalne są pierwsze symptomy potencjalnego spowolnienia w skali makroekonomicznej, co – jak zakłada kierownictwo Stora Enso – może mieć przełożenie na działalność firmy.

- Jestem jednak przekonana co do naszego proaktywnego podejścia i zdolności do adaptowania się do zachodzących zmian. Stora Enso jest silniejsza i bardziej odporna na rynkowe wyzwania niż kiedykolwiek wcześniej. To efekt naszych działań restrukturyzacyjnych i strategicznych decyzji podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat: wyjścia z biznesu papierniczego, redukcji długu i skoncentrowania inwestycji na obszarach o największym potencjale wzrostu. W tym miejscu chciałam bardzo podziękować za ogromny zespołowy wysiłek i zaangażowanie naszych wszystkich pracowników – były one kluczowe w kontekście realizacji podejmowanych przez nas inicjatyw.

 

Opakowania odnawialne: przyspieszenie działań stymulujących dalsze wzrosty

3. kwartał br. przyniósł w firmie Stora Enso kilka strategicznych decyzji związanych z jej działalnością w segmencie opakowań. Jedną z nich było przejęcie holenderskiej grupy De Jong Packaging Group, które wciąż podlega niezbędnym konsultacjom pracowniczym i oczekuje na wymagane pozwolenia.

- Po sfinalizowaniu będzie to jedna z największych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Stora Enso w naszej historii – pisze Annica Bresky. – Wartość tego przedsięwzięcia wynosi ok. 1 mld euro. Dzięki tej akwizycji, nasze moce wytwórcze i sprzedażowe w dziale Packaging Solutions zostaną podwojone.

- Firmę De Jong cechuje duch przedsiębiorczości i solidne podstawy stymulujące dalsze, prognozowane przez nas wzrosty, co czyni ją jednym z największych producentów opakowań na bazie tektury falistej w regionie Beneluksu – kontynuuje Annica Bresky. – Stora Enso i De Jong łączy podobna elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian. Obie nasze firmy zwracają też uwagę na wartość dodaną dostarczaną klientom. To pozwoli zbudować jeszcze silniejszą pozycję Stora Enso na zachodnioeuropejskim rynku opakowań odnawialnych. Widzimy też możliwość wspólnej optymalizacji portfolio w obszarze tektury do opakowań zbiorczych oraz dalszej integracji działań w ramach naszego zakładu w Langerbrugge (Belgia). 
 
Druga, bardzo istotna decyzja kierownictwa Stora Enso, podjęta w minionym kwartale, dotyczyła dalszej konwersji zakładów w Oulu (Finlandia).

- Mając na uwadze pierwszą, zakończoną sukcesem w ubiegłym roku modyfikację maszyny papierniczej w tej fabryce, podjęliśmy decyzję o kolejnej inwestycji w produkcję wysokiej jakości tektury litej do opakowań jednostkowych, realizowaną w tym zakładzie. Zmodyfikujemy w związku z tym drugą, nieużywaną obecnie maszynę papierniczą. Wykorzystując obecną infrastrukturę w Oulu, znacząco zredukujemy – w porównaniu z budową analogicznej linii od podstaw – ryzyka inwestycyjne i koszty z tym związane. Będzie to trzecia konwersja maszyny papierniczej z myślą o produkcji tektury, zrealizowana przez nas od 2016 roku. Mamy zatem doświadczone zespoły pracowników, które będą w stanie poprowadzić z sukcesem ten projekt, by stworzyć konkurencyjną rynkowo megafabrykę, skoncentrowaną na segmencie opakowań odnawialnych. Przy osiągnięciu przez nią pełnych mocy produkcyjnych planujemy realizować z niej sprzedaż o wartości 800 mln euro rocznie, wzmacniając jednocześnie pozycję Stora Enso na rynkach opakowań konsumenckich w Europie i Ameryce Północnej – pisze Annica Bresky.

Wspomniana konwersja drugiej z maszyn papierniczych w Oulu zostanie zrealizowana – jak podaje Stora Enso – kosztem ok. 1 mld euro.
 

Rozwiązania konstrukcyjne: z myślą o proekologicznej i wydajnej działalności firm budowlanych

3. kwartał br. przyniósł w firmie Stora Enso także dalsze inwestycje w jej proekologiczne rozwiązania, skierowane na rynek budowlany.

- Zainaugurowaliśmy w nim działalność jednej z najbardziej nowoczesnych na świecie fabryk elementów budowlanych typu CLT (Cross Laminated Timber) – kontynuuje Annica Bresky. – Zlokalizowana w Czechach, przyniesie nam 70 mln euro rocznie z realizowanej tu produkcji, po osiągnięciu pełni mocy wytwórczych. Dzięki temu nasz potencjał w tym segmencie produktowym, umożliwiający obsługę rynków Europy, Japonii, Australii i Ameryki Północnej zwiększy się o ok. 40%. To zaś pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne o niskim śladzie węglowym.

 

Komercjalizacja innowacyjnych projektów bazujących na ligninie

- Krok po kroku wprowadzamy na rynek komercyjne wersje naszych rozwiązań opartych na ligninie. Dotyczy to zastosowań końcowych uwzględniających m.in. kleje i spoiwa meblowe, elementy budowlane czy komponenty asfaltu. We współpracy z naszymi partnerami zwiększamy produkcję i kontynuujemy testy klienckie z zastosowaniem opracowanego przez nas materiału Lignode – z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zastosowań końcowych. Naszą ambicją jest też współtworzenie najbardziej proekologicznej baterii na świecie – pisze Annica Bresky. – W lipcu br. nawiązaliśmy współpracę z firmą Northvolt w zakresie rozwoju tego rozwiązania. W październiku podpisaliśmy list intencyjny z Beyonder – norweską firmą zajmującą się technologiami magazynowania energii. Tu współpraca ma dotyczyć zoptymalizowania właściwości oraz skomercjalizowania dostaw bazujących na ligninie materiałów anodowych do baterii, w ślad za uruchomieniem produkcji na skalę przemysłową.
 

Ambitne cele, strategiczne kierunki rozwoju

O swoich działaniach i planach rozwojowych Stora Enso poinformowała obecnych i potencjalnych inwestorów podczas Capital Markets Day – specjalnego wydarzenia online, zorganizowanego we wrześniu.

- Zaprezentowaliśmy podczas niego nasze cele i długookresowe założenia, sięgające roku 2030. Uwzględniają one m.in. zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 30% (wyłączając inflację) w porównaniu z rokiem 2021 oraz zachowanie 15% marży zysku operacyjnego EBIT w każdym cyklu. Jednak nie realizujemy tego sami. Tworzymy bowiem ekosystemy z otwartymi na różne działania partnerami, by wspólnie korzystać z kreatywności i aktywności naszych pracowników. Będąc nadal jednym z liderów i robiąc to co właściwe, zabezpieczamy nasz biznes na wiele kolejnych lat – podsumowuje Annica Bresky. 

 

Prognozy na 4. kwartał i cały rok 2022

Stora Enso podtrzymuje anonsowane wcześniej założenia dotyczące zysku operacyjnego EBIT na rok 2022, który – według firmy – ma przekroczyć zrealizowany w roku ubiegłym (1,528 mld euro). W kontekście prognoz na 4. kwartał br. oczekiwana jest nieco niższa zyskowność działu Packaging Materials z uwagi na rosnącą inflację i koszty energii, jak też tymczasowe zamknięcia czterech zakładów produkcyjnych (w tym dwóch największych) w związku z pracami konserwacyjnymi. Firma informuje jednocześnie o stabilnym popycie rynkowym na tekturę litą do opakowań jednostkowych i o pełnym portfelu zamówień w tym obszarze. Stora Enso ma tu podpisanych szereg kontraktów długoterminowych, które dotyka obecnie zjawisko inflacji, w związku z czym – po ich wygaśnięciu – będą one renegocjowane. Firma dodaje, że od 3. kwartału br. normalizuje się popyt na papiery do produkcji tektury na opakowania zbiorcze – tu umowy opiewają na krótsze terminy, co daje większą elastyczność względem negocjacji cenowych. Stora Enso przewiduje też w ostatnim kwartale br. stabilne zapotrzebowanie na tekturę falistą. 
 
Na rynku celulozy obserwowany jest początek normalizacji cenowej – jak podkreśla Stora Enso, zazwyczaj podąża on za rozwojem światowej gospodarki. Oczekuje się, że popyt na wszystkie gatunki celulozy wytwarzanej przez firmę pozostanie na niezmienionym poziomie w 4. kwartale br. 
 
Po wysokich poziomach zamówień z pierwszej połowy roku, dział Wood Products dotyka zjawisko spadku na rynkach tradycyjnych wyrobów tartacznych.
 
Portfel zamówień działu Building Solutions na 4. kwartał br. wygląda – jak informuje firma – obiecująco, jednak prognozowane jest tu pewne osłabienie spowodowane niepewnością wśród deweloperów, zwłaszcza tych zaangażowanych w budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. 
 
W dziale Wood Products popyt na drewno w 4. kwartale oceniany jest na zbliżony do osiągniętego we wcześniejszych kwartałach. Firma odnotowuje wzmożone zainteresowanie drewnem celulozowym, przy nieco niższym zapotrzebowaniu na drewno tartaczne.
 
Dywizja Paper oczekuje tradycyjnego w ostatnim kwartale roku zwiększonego popytu na swoje wyroby. Jednak częściowo jej wyniki zostaną zneutralizowane przez rosnące koszty energii i prace konserwacyjne realizowane w papierniach.
 
Zwiększone koszty energii działów Packaging Materials i Paper mają zostać częściowo zniwelowane przez prognozowane przychody z segmentu Other, związane z przejęciem przez Stora Enso udziałów w firmie energetycznej Pohjolan Voima. 
 
Źródło: Stora Enso