Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2017

12/02/2018
stora enso wyniki finansowe 2017

Stora Enso przedstawiła wyniki finansowe za ostatni kwartał i cały rok 2017.

IV kwartał 2017
Przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 2,511 mld euro i wzrosły o 3,0% w porówaniu do 2,438 mld euro w IV kw. roku 2016. Sprzedaż z wyłączeniem sekcji papieru wzrosła o 6,2%. Zysk operacyjny EBIT operacyjny wzrósł o 46,6% do 280 mln euro, głównie dzięki korzystnym cenom i wyższym wolumenom w połączeniu z udanym wzrostem inwestycji strategicznych. Wskaźnik ROCE wyniósł 13,5%. Maszyna papiernicza w Beihai Mill osiągnęła zakładany poziom wydajności i zysk operacyjny EBITDA.

Rok 2017
Przychody firmy ze sprzedaży wyniosły 10,045 mld euro w wzosły o 2,5% w porównani 9,802 mln euro w roku 2016. Sprzedaż z wyłączeniem sekcji papieru wzrosła o 8,5%. Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 13,6% do 1,004 mln euro.

Prezes zarządu Stora Enso, Karl-Henrik Sundström, tak komentuje wyniki spółki:
- Jako firma produkująca materiały odnawialne osiągnęliśmy nowy poziom. Transformacja okazała się udana, gdyż przekroczyliśmy barierę dziesięciu miliardów euro ze sprzedaży i jeden miliard euro zysku operacyknego EBIT. Jednocześnie wzmocniliśmy naszą przyszłą pozycję w biogospodarce.

W czterech kolejnych kwartałach odnotowaliśmy wzrost, osiągając w czwartym kwartale wzrost sprzedaży o 3,0%. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem inwestycji strategicznych w Beihai, Varkaus i Murów oraz korzystnymi cenami. Większe wolumeny, wyższe ceny sprzedaży i lepszy asortyment produktów pozwoliły nam osiągnąć marżę operacyjną EBIT w wysokości 11,2% oraz zwrot z kapitału własnego na poziomie 13,5%, przekraczający długoterminowe cele finansowe. Silne przepływy pieniężne wzmocniły bilans i zadłużenie netto w stosunku do EBITDA do poziomu 1,4. Nasza strategia innowacji opłaciła się. W 2017 roku 7% naszych produktów i usług było nowością, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2016.

Po sfinalizowaniu naszych strategicznych inwestycji, bilans i przepływy pieniężne ulegają wzmocnieniu. Dzięki temu możemy nagradzać naszych akcjonariuszy. Rada Dyrektorów zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,41 euro na akcję.

Nadal realizujemy nasze obietnice związane z przemianą. Rozbudowa Beihai Mill wyprzedza planowany termin, a maszyna papiernicza osiągnęła zaplanowany poziom przepustowości i zysk operacyjny EBITDA, zgodnie z planem. Ponadto papiernia Varkaus kraftliner osiągnęła zakładany poziom mocy produkcyjnych i przekroczyła cel rentowności.

W biogospodarce kluczowe znaczenie ma długoterminowe zabezpieczenie surowców. W konsekwencji podpisaliśmy list intencyjny zmierzający do zmian strukturalnych w Bergvik Skog.

W pierwszym kwartale bieżącego roku Stora Enso ogłosiła dwa ważne komunikaty, które chciałbym podkreślić. Podpisaliśmy globalne porozumienie ramowe z trzema światowymi związkami zawodowymi w celu ochrony podstawowych praw pracowniczych. Jest to zgodne z naszym stałym dążeniem do zapewnienia bezpiecznego i satysfakcjonującego miejsca pracy dla naszych pracowników i podwykonawców oraz bycia atrakcyjnym pracodawcą.

Jestem również bardzo dumny z tego, że jesteśmy pierwszą firmą z branży drzewnej, która zobowiązała się do realizacji opartego na nauce celu dalszej redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Jest to zgodne z limitem 2°C określonym dla globalnego ocieplenia w porozumieniu paryskim i jest naturalnym krokiem dla nas jako firmy produkującej materiały odnawialne.

Jak zawsze chciałbym podziękować naszym klientom za ich działalność, naszym pracownikom za zaangażowanie, a naszym inwestorom za zaufanie ".

Plany na przyszłość
Szacuje się, że sprzedaż w I kw. 2018 r. będzie zbliżona lub nieznacznie wyższa od 2,511 mld euro odnotowanych w czwartym kwartale 2017 r., a zysk operacyjny EBIT ma być nieco wyższy niż 280 mln euro z IV kw. 2017 r. W I kw. 2018 r. nie przewiduje się przestojów remontowych.