Wyniki finansowe UPM za rok 2014

11/02/2015
wyni finansowe UPM

Fiński producent papieru i etykiet ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i za cały rok 2014.

Zysk operacyjny firmy UPM w IV kwartale 2014 roku, wyłączając fundusze specjalne, wzrósł do 230 milionów euro (w tym 9,1% ze sprzedaży). W całym roku 2014 zysk operacyjny, wyłączając fundusze specjalne, wzrósł do 847 milionów euro (w tym 8,6% ze sprzedaży. Dla porównania w IV kwartale roku 2013 zysk operacyjny firmy wyniósł 207 mln euro, a w całym roku 2013 było to 683 mln euro. Zadłużenie netto zmniejszyło się do rekordowo niskiego poziomu 2,401 mld euro (w oku 2013 wynosiło 3,040 mld euro).

Wraz z raportem UPM ogłosiło też nowy program zwiększania zysków, za cel obierając sobie za cel dodatkowe 150 milionów euro pod koniec roku 2015. Natomiast w styczniu br. UPM Lappeenranta Biorefinery rozpoczęło produkcję zaawansowanego i odnawialnego oleju napędowego. Firma w tym roku zamierza zakończyć w tym roku projekty związane z produkcją pulpy drzewnej, materiałami etykietowymi oraz etykietami samoprzylepnymi.

Jussi Pesonen, prezes zarządu UPM, tak komentuje wyniki firmy za ostatni kwartał roku 2014:
- UPM wykazało się dobrą działalnością w czwartym kwartale 2014 roku, kończąc go w momencie olbrzymich zysków. W 2014 roku nasz zysk operacyjny powiększył się o 24% względem roku poprzedniego, dzięki zakończonych powodzeniem akcjom, które przedsięwzięliśmy, by zdobyć przychód. Zwrot kapitału własnego wyniósł 8,3%, a przepływ gotówki za jedną akcję to 2,33 Euro. Jestem szczególnie zadowolony z naszego przepływu gotówkowego. W ślad za konsekwentnie zwiększającym się przepływem, nasz bilans na koniec roku był lepszy niż kiedykolwiek w historii firmy.

Wszystkie 6 obszarów biznesu UPM wykazały się dobrą działalnością w roku 2014, a cztery z nich osiągnęły bądź przekroczyły ich cele długoterminowe.

W roku 2014 UPM postawiło kilka kamieni milowych w swych projektach rozwoju. Projekty związane z pulpą czy etykietami, które zostały wdrożone w 2014, są kontynuowane bez żadnych problemów i zostaną ukończone w trakcie roku 2015. The Lappeenranta Biorefinery rozpoczęła produkcję odnawialnego oleju napędowego w styczniu 2015, to historyczny moment, po 8 latach budowy i planowania.

Rada dyrektorska UPM zdecydowała się też na nową dywidendową politykę celującą w dywidendę 30­40% przepływu gotówkowego firmy na każdą akcję.

Z dobrą działalnością naszego biznesu, silnym przepływem gotówki i coraz lepszym bilansem rachunkowym w przemyśle, jesteśmy na unikalnej pozycji, która pozwoli nam naraz rozdzielić atrakcyjną dywidendę, rozpocząć nowe projekty wzrostowe oraz wykorzystywania strategicznych możliwości.

Prezes zarządu UPM kreśli również perspektywy firmy na rok 2015:
- Zwiększona zyskowność osiągnięta w roku 2014 będzie prawdopodobnie wzrastać w roku 2015, dzięki czemu mamy motywację i perspektywy by rozwinąć się jeszcze dalej. Nasza zyskowność jest podtrzymywana przez program zwiększenia zysków o 150 milionów euro, jak również przez pierwsze pozytywne wpływy z firmowych projektów wzrostowych. Na zyskowność oddziałują niższe ceny papieru i niższe ceny sprzedaży energii elektrycznej z początku roku.
Obecne osłabienie Euro oraz niskie ceny paliwa także wpływają pozytywnie na dochód firmy – podsumowuje Jussi Personen.

Kategoria: