Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo wybuchowe w papierniach

15/09/2022
Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo wybuchowe w papierniach

W przemyśle papierniczym zagrożenie wybuchem lub pożarem jest znaczne. Niebezpieczeństwo stanowią nie tylko palne gazy i pyły powstałe w procesie produkcyjnym, lecz także stałe odpady. Aby się przed tym uchronić, konieczne jest wdrożenie działań prewencyjnych. Przede wszystkim chodzi o eliminację potencjalnych źródeł zapłonu poprzez zaprojektowanie adekwatnych instalacji odpylających oraz wdrożenie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych. Ich zadaniem jest wykrywanie, ostrzeganie, a także minimalizowane skutków pożarów i wybuchów.

Przemysł papierniczy a bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe

Większość pyłów powstałych w wyniku procesów przemysłowych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, tym bardziej, jeśli są to pyły organiczne – tak jak w przypadku zakładów produkcji, przetwórstwa lub utylizacji wyrobów papierniczych.

Ponadto w tego rodzaju obiektach przemysłowych występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu. Są to przede wszystkim:

  • właściwości palne oraz wybuchowe innych surowców chemicznych wykorzystywanych w procesach przetwórstwa papieru i makulatury – klejów, barwników i chemikaliów używanych do wytwarzania pulpy;
  • duża skala procesów przemysłowych, a w związku z tym rozległe instalacje elektryczne i maszynowe, które mogą rozgrzewać się do temperatury przekraczającej temperaturę zapłonu pyłów – nie tylko sprzyja to powstawaniu źródeł zapłonu, lecz także sprawia ogromne problemy w optymalnym rozlokowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych;
  • wysoka wilgotność panująca w halach produkcyjnych;
  • brak odpowiedniego składowania odpadów i surowców – często jest to poza zasięgiem tradycyjnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i wybuchowych przedsiębiorstwa.

Z tych powodów działania prewencyjne mogą okazać się niewystarczające. W zakładach papierniczych zaprószony ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, trudno go opanować, a tradycyjne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego nie wykazują pożądanej skuteczności. 

zabezpieczenia ppoż

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów przemysłowych w branży papierniczej

Inwestycja we właściwie zaprojektowane i wykonane systemy zabezpieczeń przeciwogniowych to najlepszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładu oraz uchronienie ich przed utratą zdrowia lub życia.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i kompleksowych systemów wykrywania ognia pozwala również ograniczyć straty materialne zachować ciągłość produkcji. W większości pożarów, w których zabezpieczenia okazały się niewystarczające, konieczne było całkowite wstrzymanie produkcji.

Aby zapewnić możliwie największe w danych warunkach bezpieczeństwo pożarowe, warto zainwestować w systemy, które:

  • pozwalają zachować maksymalną kontrolę nad ich wydajnością;
  • do minimum skracają czas wykrycia ognia;
  • znacząco ograniczają konieczność interwencji człowieka.

Wszelkie środki zapobiegawcze należy więc uzupełnić systemami ostrzegawczymi i szybkiego reagowania. Wśród nich powinny znaleźć się systemy sygnalizacji pożaru, wykrywania i gaszenia iskier, a także te dotyczące oddymiania. Nie mniejsze znaczenie mają instalacje gaśnicze oraz ewakuacyjne – oświetlenie awaryjne, bramy i drzwi przeciwpożarowe.

Oczywiście samo wyposażenie – choć kluczowe – nie jest wystarczające, aby zredukować ryzyko pożaru. Ważne jest też zaprojektowanie całej instalacji z uwzględnieniem uwarunkowań architektonicznych i maszynowych hali.

zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym w strefach ATEX

Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wybuchowego regulują dyrektywy ATEX, których celem nadrzędnym jest zapobieganie wybuchom oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom na nie narażonym.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca ma obowiązek dokonać Oceny Ryzyka Wybuchu (ORW) oraz Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW), a następnie opracować i wdrożyć odpowiednie środki ochrony. Ze względu na wagę tych czynności wszystkie z nich podlegają ocenie zdolności.

Oprócz opracowania wyżej wymienionych dokumentów procedura zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego w obiektach przemysłowych wymaga również wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem oraz opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Zabezpieczenia wybuchowe obejmują natomiast takie elementy jak:

  • automatyczne systemy tłumienia wybuchu – za pomocą czujników ciśnienia lub czujników optycznych identyfikują one zagrożenie wybuchem w jego wczesnej fazie i natychmiast uruchamiają czynności zapobiegawcze;
  • systemy odciążające wybuch – ich zadaniem jest jak najszybsze zredukowanie ciśnienia wybuchu do normalnego poziomu;
  • systemy odsprzęgania wybuchu – szybko odcinają element instalacji, w którym doszło do wybuchu, od pozostałych części, dzięki czemu nie dopuszczają do rozprzestrzenienia się wybuchu.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych wymaga wcześniejszego przeprowadzenia audytu, aby w sposób zgodny z normami wprowadzić instalacje przeciwwybuchowe dostosowane do specyfiki hali, trybu pracy i urządzeń elektrotechnicznych. Nie można też zapominać o regularnym przeglądzie systemu oraz aktualizacji dokumentów. Ze względu na złożoność tego procesu jego wykonanie najlepiej powierzyć specjalistom.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób zadbamy o bezpieczeństwo w Twoim zakładzie!

GSP Engineering Services
Zadzwoń +48 576 422433
Napisz biuro@gspservices.pl

Kategoria: