Zanders stawia na młodych

08/09/2018
staż w zanders

Zanders kontynuuje inwestycję w swoją przyszłość i na początku roku szkolnego przyjmuje sześciu nowych pracowników: dwóch praktykantów, każdy z nich nauczy się zawodu technika papierniczego, inżyniera mechatronika oraz operatora maszyn i urządzeń w zakładzie Gohrsmühle.

Zanders po raz pierwszy oferuje praktyki dla operatoratorów maszyn i urządzeń, aby uczynić swoją ofertę szkoleniową bardziej atrakcyjną i elastyczną. Thomas Döring, kierownik działu kadr w Zanders powiedział:
- Celem nowych szkoleń jest wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi, którzy wcześniej nie byli zainteresowani pracą u producenta papieru. Oprócz specyficznego dla branży papierniczej technologa, inżyniera mechatronika oraz operatora maszyn, możemy teraz zaoferować dwa szkolenia, które otworzą nowe perspektywy dla młodych ludzi. Proces aplikacyjny na rok 2019 już się rozpoczął i na wszystkich trzech stażach jest kilka miejsc do przydzielenia.

Kategoria: