Zanders zapowiada podwyżkę cen papieru

31/10/2018
zanders - ceny papieru

Producent papieru, firma Zanders, podniesie ceny wszystkich dostaw od 1 stycznia 2019 r. Wysokość podwyżki ceny będzie omawiana indywidualnie w zależności od konkretnego produktu, rynku i klienta.

- Ceny chemikaliów, energii i masy celulozowej wydają się być stabilne, ale pozostają na historycznych rekordowych poziomach. Wzrost kosztów, który nastąpił w ciągu ostatniego półtora roku, nie został w pełni pokryty wcześniejszymi podwyżkami cen, a rynek zaopatrzenia nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w odniesieniu do niektórych kluczowych składników. Zbliżając się do zakończenia procesu restrukturyzacji, wzrost cen jest również częścią strategicznych planów na rok 2019, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla firmy.

Kategoria: