Zrównoważone opakowania coraz chętniej wybierane przez konsumentów

07/07/2022
Zrównoważone opakowania coraz chętniej wybierane przez konsumentów

- Popyt na opakowania zrównoważone rośnie; elementy plastikowe sukcesywnie zastępuje się odnawialnymi surowcami ekologicznymi jak tektura, tektura wykonana z traw lub odpadów rolnych. Publiczna dyskusja poświęcona problemowi zanieczyszczenia środowiska plastikiem pokazuje, jak ważne są opakowania zrównoważone, wykonane z odnawialnych, przyjaznych dla środowiska surowców jak karton i tektura. Dlaczego tak ważne są opakowania zrównoważone - mówi Marcin Szumigaj, R&D Manager Grupy Akomex.

Plastikowe okienka i wkładki są modyfikowane na rzecz zrównoważonych rozwiązań, a w odniesieniu do całości opakowania zaczyna się stosować inne materiały. Coraz większy wpływ zyskuje odpowiedzialny proces produkcji: efektywna energetycznie i ekologiczna produkcja, unikanie, wzgl. redukcja i kompensacja emisji CO2, odpowiedzialne postępowanie z pracownikami i surowcami oraz (certyfikowane) zarządzanie zrównoważonym rozwojem jest już  standardem.

Opakowania zgodne z zasadmi zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju opakowania musza być wielokrotnego użycia, zdatne do recyclingu albo do kompostowania (wskazane kompostowanie przydomowe). Ze względu na globalną sytuację trend zwolnił i obecnie najważniejsze jest zabezpieczenie produkcji w standardowe rozwiązania. Sytuacja globalna przyspieszyła transformację materiałową w kierunku zminimalizowania użycia surowców kopalnych na rzecz materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wspominana transformacja wspierana jest również przez stronę prawną np. Francja od 1 stycznia tego roku ustawowo w wewnętrznych przepisach zobowiązała do stosowania opakowań celulozowych do pakowania owoców i warzyw.

Ograniczenia rynkowe w dostępie do materiałów ropopochodnych wymuszają nieszablonowe podejście do zmian i rozwoju opakowań gdzie kluczową rolę stanowią wspomniane cechy jak recycling (użycie materiałów o największym wskaźniku recyclingu jak papier). Należy jednak mieć na uwadze, że papier nie jest remedium na wszystko ponieważ nie da się w 100 % zastąpić tworzyw materiałami wyłącznie celulozowymi ze względu na właściwości barierowe. Dlatego ważne jest wypracowanie kompromisu pomiędzy zużyciem materiałów aby wypracować rozwiązanie zabezpieczające pakowany produkt w sposób adekwatny do pakowanego produktu.

opakowania zrównoważone

Ekoprojektowanie, czyli "tak mało jak tylko możliwe"

„Im większe, tym lepsze" – takie podejście jest już passé. Dziś rządzi hasło „tak mało jak tylko możliwe". Jeżeli chodzi o rozwiązania w zakresie opakowań, coraz większe znaczenie ma redukcja objętości transportowej. Nieszablonowe konstrukcje opakowań redukują ilość zużytego materiału. Tam, gdzie nie można lub nie wolno całkowicie zrezygnować z opakowań, liczą się rozwiązania, które przekonają do siebie klienta swoją prostotą. Szczególnie jest to ważne kiedy gwałtownie rosną koszty związane z transportem. Zdecydowanie wzrastają także koszty transportu międzynarodowego. W 2021 roku ceny frachtów wzrosły średnio o ok 10%. Początek 2022 przyniósł kolejne podwyżki w granicach 5%, ale należy spodziewać się kolejnych podwyżek związanych ze wzrostem ceny paliwa i brakiem wykwalifikowanych kierowców. Szacuje się, że w całej Europie brakuje około 400 tysięcy kierowców a w samej Polsce około 120 tys. więc to na pewno przełoży się na dalszy wzrost cen usług transportowych.

Warto także wrócić i w tym przypadku do celów zrównoważonego rozwoju a przede wszystkim zasad eko-projektowania gdzie najważniejsze są: redukcja wagowa użytego materiału opakowaniowego do absolutnego minimum pozwalającego na wypracowanie odpowiedniej ochrony pakowanego produktu, kompromis surowcowy (kombinacje materiałów pozwalających uzyskać odpowiednią ochronę, redukcja materiałów kopalnych), a także unikanie uciążliwych połączeń surowców uniemożliwiających recycling. Ważny jest też  optymalny projekt opakowania a przede wszystkim ze względu na starzejącą się populację łatwy dostęp do zawartości.  Konsumenci wybierają coraz częściej „przyjazne opakowania”, czyli takie, które kojarzą się z mniejszym wpływem na środowisko naturalne (neutralnością), prostotą wykonania i łatwością utylizacji.