Zrównoważony rozwój a kształt przemysłu druku wielkoformatowego

06/07/2021
Zrównoważony rozwój a kształt przemysłu druku wielkoformatowego
- 2020 był z pewnością trudnym rokiem dla wszystkich w sektorze druku wielkoformatowego. Dostawcy musieli szybko przeprojektować i przeobrazić swoje modele biznesowe, aby nadążyć za nieprzewidywalnym rynkiem. Jednak dzięki zrozumieniu procesów zmian i ich znaczenia dla przyszłości, producenci wielkich formatów będą lepiej przygotowani do dalszej transformacji w nadchodzących latach – Oscar Vidal, Large Format Global Business Strategy Director w firmie HP odpowiada na pytanie w jaki sposób potrzeby łączności i elastyczności oraz idee zrównoważonego rozwoju definiują przyszłość sektora druku wielkoformatowego.

Pomimo trudnego roku, dostawcy usług drukarskich udowodnili, że są przygotowani nawet na nieprzewidywalne i nagłe zmiany potrzeb klientów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, we wczesnych stadiach pandemii, nastąpił 60% wzrost popytu na oznakowania związane z COVID-19, w szczególności grafikę podłogową i znaki informacyjne. Dostawcy musieli szybko reagować, żeby zagwarantować swoim klientom krótki czas produkcji, zapewniając jednocześnie produktywność i rentowność. Ci, którzy są na dalszym etapie w procesie swojej cyfrowej transformacji, byli w stanie wykorzystać innowacyjną technologię tak, aby usprawnić produkcję, a także wprowadzić nowe formaty i zapewnić zrównoważony druk.[1]
 
Niewątpliwie powoli wracamy do normalności sprzed pandemii, jest to więc idealny moment, aby ocenić długoterminowy wpływ zmian i spojrzeć szerzej na to, w jaki sposób łączność, elastyczność i zrównoważony rozwój będą kształtować „nową rzeczywistość".
 

Łączność

 
Przez zmniejszenie liczby pracowników w ograniczonej przestrzeni oraz potrzebę zachowania dystansu, narzędzia zdalne i oprogramowanie stały się niezbędne do monitorowania wydajności i stanu urządzeń bez potrzeby fizycznego kontaktu na miejscu lub przy drukarce. Dla niektórych dostawców, był to pierwszy przypadek, w którym zostali zmuszeni do zastosowania druku cyfrowego, by móc dalej konkurować z innymi graczami na rynku. Rozwiązania cyfrowe zaczęto więc postrzegać jako narzędzia ułatwiające bardziej wydajną, elastyczną i rentowną pracę.
 
Rozwiązania takie jak HP PrintOS okazały się niezbędne w codziennej pracy, pomagając użytkownikom utrzymać poziom produkcji i pomagając w podejmowaniu decyzji w oparciu o rzetelne dane. Oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp nie ogranicza się jednak do funkcjonującego samodzielnie narzędzia – niezbędna jest inteligentna automatyzacja. Przykładowo, HP Applications Center pomaga klientom łatwo zintegrować narzędzia do projektowania online za pomocą witryny internetowej lub centrum konfiguracyjnego HP. Wszystko po to, aby łatwo dostosować profile podłoża w całym parku maszynowym. Ponadto rozwiązania innych firm bezproblemowo integrują się ze sprzętem do drukowania, wspomagając kompletny i niezawodny proces drukowania.
 

Elastyczność

 
Wszechstronność od zawsze uważana jest za atut, ale w ciągu ostatniego roku stała się podstawą działań dostawców usług druku. Wymagania klientów zmieniły się z dnia na dzień, a zapotrzebowanie na ŚIO (Środki Ochrony Indywidualnej), maski ochronne i związane z nimi oznakowanie wzrosło
w bezprecedensowy sposób. Dostawcy nie mieli więc innej opcji, jak tylko dostosować się do zmieniającego się popytu i zacząć eksperymentować z nowymi formatami.
 
Na przykład Paul Bristow, firma drukująca z siedzibą w Wielkiej Brytanii, wykorzystała nową maszynę HP Stitch S300 do produkcji masek ochronnych ozdobionych ulubionymi grafikami klientów. Z kolei, Kirkwood Printing z Wilmington w stanie Massachusetts był jednym z wielu dostawców usług, którzy zmobilizowali się do dostarczania za pomocą drukarek HP Latex R2000 materiałów oznakowania zewnętrznego niezbędnego w centrach testów COVID tak szybko jak to możliwe.
 
Dostawcy usług druku, którzy przetrwali ten trudny okres, to ci którzy zdecydowali się eksperymentować z nowymi technologiami, zdywersyfikować swoje oferty i sprawnie dostosować się do nowej sytuacji. Jak pokazują wspomniane przykłady, wykorzystanie nowych technologii pomoże firmom zajmującym się drukiem zachować elastyczność, wykorzystać nowe możliwości i ostatecznie rozwinąć swój biznes.
 

Zrównoważony rozwój

 
Kolejnym ważnym czynnikiem, który dostawcy muszą brać pod uwagę, jeśli mają zachować konkurencyjność, jest kwestia zrównoważonego rozwoju. W celu zmniejszenia śladu węglowego, prawie 60% konsumentów końcowych chce zmienić swoje nawyki zakupowe, podobny trend będzie wkrótce odczuwalny w całym świecie biznesu. Dlatego też firmy szukają partnerów, którzy pomogą im dostarczyć użytkownikom zrównoważone produkty i usługi. Jednocześnie, wszystko wskazuje na to, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa środowiskowego będą coraz bardziej rygorystyczne.[2]
 
Należy spodziewać się, że uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w ofercie drukowania, stanie się w niedalekiej przyszłości niezbędnym elementem każdej transakcji, dlatego ważne jest, żeby firmy już teraz postawiły na transparentne i otwarte podejście do tworzenia swojej oferty. Producenci OEM mogą pomóc dostawcom usług rozwijać bardziej zrównoważoną ofertę, aby zachować konkurencyjność na rynku przyszłości. Na przykład najnowsza generacja technologii drukowania HP, w tym serii HP Latex, wykorzystuje atramenty na bazie wody, które gwarantują bezwonne wydruki i umożliwiają pracę na nośnikach przyjaznych dla środowiska. Wszystkie cztery urządzenia z nowej serii HP Latex 700 i 800 wykorzystują HP Eco Carton, wkład wykonany z materiału kartonowego, który zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 60% i zużycie plastiku o 80% w stosunku do poprzednich[3] wkładów lateksowych.[4]

[3] Zewnętrzny karton wkładu z tuszem nadaje się w 100% do recyklingu za pośrednictwem lokalnych programów kartonowych/papierowych. Redukcja C02 w oparciu o przejście z plastikowego wkładu atramentowego do kartonowego wkładu atramentowego HP Eco-Carton, z roczną oszczędnością produkcji wynoszącą 291 ton i oszczędnościami w transporcie 8 ton. Odpowiada to 1 194 028 km przejechanym przez przeciętny samochód osobowy lub ponad 38 milionów naładowanych smartfonów.

[4] Pojemnik z tuszem HP Eco-kartonowy można poddać recyklingowi za pośrednictwem lokalnych opcji recyklingu. Torba z tuszem, a także głowice drukujące kwalifikują się do recyklingu za pośrednictwem bezpłatnego, wygodnego programu HP Planet Partners. Wskazówki, jak wziąć udział w programie HP Planet Partners można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle (program może być niedostępny w niektórych regionach). Jeśli program nie jest dostępny, należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu (MSDS) dostępną pod adresem http://www.hp.com/go/ecodata w celu ustalenia odpowiedniej utylizacji.

Kategoria: