Zwolnienia w Iggesund Paperboard

14/06/2018
iggesund paperboard

Firma Iggesund Paperboard, spółka należąca do grupy Holmen, wdraża obecnie środki poprawiające wydajność zakładu w celu zapewnienia efektywnego prowadzenia działalności i zabezpieczenia długoterminowej rentowności Iggesund Mill.

Zwolnienia mające dotknąć 150 pracowników są częścią pakietu efektywności, którego celem jest poprawa zdolności produkcyjnych i zmniejszenie kosztów. Rozpoczną się teraz negocjacje z lokalnymi organizacjami pracowniczymi w celu zakończenia redukcji personelu przed końcem roku.

- Mamy silną pozycję na światowym rynku tektury, ale musimy działać proaktywnie, aby utrzymać naszą konkurencyjność. Mając to na uwadze, przygotowujemy się do zwiększenia mocy produkcyjnych o około 100 000 ton, a teraz przeprowadzimy również przegląd organizacji pracy, aby zapewnić większą wydajność i długoterminową rentowność w firmie Iggesund Mill - powiedział Daniel Peltonen, dyrektor generalny Iggesund Paperboard.