J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Pakiet: 
Prestiż (1098 PLN netto/1 rok)
Dane firmy
Ulica: 
Chwaszczyńska 180
Kod pocztowy: 
81-571
Miasto: 
Gdynia
Województwo: 
pomorskie
Kraj: 
Polska
Kontakt
Tel.: 
+48 58 766 99 37
Podstawowe informacje
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest organizacją, która w sposób kompleksowy łączy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Będąc firmą prywatną i niezależną, świadczymy usługi dla różnych gałęzi przemysłu. Jesteśmy partnerem zarówno na rynku opakowaniowym, spożywczym, kosmetycznym jak i farmaceutycznym.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Kadra doświadczonych ekspertów i inspektorów J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od wielu lat zapewnia bezstronną ocenę jakości kontrolowanych towarów. Własne, istniejące od 1949 roku centralne laboratorium w Gdyni oraz sieć specjalistycznych laboratoriów lokalnych oferuje szeroki zakres akredytowanych analiz.

ocena jakości towarów

Akredytowane laboratorium badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje kompleksowe badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością obejmujące badania chemiczne, fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne. Aktualna oferta obejmuje badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością wykonanych m.in. z tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz metalu.

badania opakowań
badania materiałów do kontaktu z żywnością
Nasi eksperci doradzą Klientom w konfiguracji i realizacji zakresu badań materiałów opakowaniowych celem zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi przepisami w zakresie:

 • rozporządzenia UE nr 1935/2004,

 • rozporządzenia UE nr 10/2011,

 • rezolucji i dyrektyw UE,

 • Farmakopei Europejskiej

 • zaleceń krajowych

 • innych przewodników i wytycznych branżowych

Naszym priorytetem w relacjach biznesowych jest przedstawienie Klientowi jak najszerszej, kompleksowej oferty badań laboratoryjnych. Ponadto bardzo duży nacisk kładziemy na jakość świadczonych usług.

laboratorium js hamilton

Jednymi z wielu materiałów, które testujemy są m.in. opakowania z papieru i tektury. Papier i tektura od dawna z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle spożywczym w szerokim spektrum zastosowań. Do zastosowań tych zaliczają się zarówno te, w ramach których dochodzi do bliskiego kontaktu z żywnością, ale również testowane w opakowaniach transportowych i dystrybucyjnych.
badania opakowań z papieru i tekturyLaboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przygotowało specjalną szeroką ofertę akredytowanych badań dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nasza oferta obejmuje badania papieru i tektury, takie jak:

 • zawartość metali
 • badania mikrobiologiczne
 • analiza sensoryczna
 • fotoinicjatory
 • zanieczyszczenia – plastyfikatory,
 • zawartość oraz migracja specyficzna olejów mineralnych (MOSH, MOAH)
 • środki konserwujące
 • farby i barwniki
 • badanie lotnych związków organicznych "LZO" (ang. VOCs) / pozostałości rozpuszczalników
 • inne badania i ocena bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne BFR, CEPI.

badania papieru i tektury
Przykładem badań, które wykonujemy dla papieru i tektury są: wilgoć, gramatura, 2,6-diizopropylonaftalen (DIPN), 4,4’-bis(dimetyloamino)benzofenon (keton Michlera), 4,4’-bis(dietyloamino) benzofenon (DEAB), benzofenon, 4-metylobenzofenon, 2-hydroksybenzofenon, 4-hydroksybenzofenon, ftalany, trwałość wybarwienia 646:2019, trwałość wybarwień 648:2007, zawartość bisfenolu A, zawartość formaldehydu, zawartość pentachlorofenolu (PCP), przenikalność składników przeciwdrobnoustrojowych, zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych, zawartość pierwiastków w wyciągu wodnym, WWA, PFOA i PFOS, izotiazolinony, zawartość antrachinonu, zawartość glioksalu, DCP i MCPD  i wiele innych.

Kadra doświadczonych ekspertów J.S. Hamilton od wielu lat oferuje usługi w zakresie potwierdzania jakości i bezpieczeństwa wyrobów, a przede wszystkim wspiera rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Materiały i opakowania przyjazne dla środowiska na przełomie ostatnich lat stały się bardzo popularne. Wynika to wprost z pojawiających się trendów ekologicznych, rosnącej świadomości  społeczeństwa oraz wymagań rynku.

badania opakowań
Takie opakowania mogą stanowić proekologiczną alternatywę dla standardowych wyrobów. Rosnące zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty powoduje, że wielu producentów skupia uwagę na tworzeniu i udoskonalaniu materiałów o właściwościach kompostowalnych i biodegradowalnych.

Określenia biodegradowalny i kompostowalny można odnieść do produktu, który na terenie Unii Europejskiej spełnia wymagania zharmonizowanej z Dyrektywą 94/62 EC normy EN 13432:2002, PN-EN 14995:2009 oceniającą zdolność tworzyw sztucznych do kompostowania, a także 20200:2007 i 14045:2005 ( oznaczenie stopnia rozkładu próbki w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej).

Laboratorium J.S. Hamilton dokonuje oceny zgodności dla materiału biodegradowalnego i kompostowalnego.

Składa się ona z następujących etapów:

 • charakterystyka materiału – określenie składników materiału i ich identyfikacja;
 • badanie zawartości pierwiastków ( Zn, Cu, Ni, Cb, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As, F );
 • kompostowalność – analiza sitowa;
 • biodegradowalność – rozpad materiału w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych;
 • ekotoksyczność – wskaźnik wykiełkowanych nasion i wzrost masy roślinnej na powstałym kompoście.

Nasze laboratorium oferuje badania w zakresie biodegradowalności i kompostowalności wyrobów.

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności: