J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Pakiet: 
Prestiż (999 PLN netto/1 rok)
Dane firmy
Ulica: 
Chwaszczyńska 180
Kod pocztowy: 
81-571
Miasto: 
Gdynia
Województwo: 
pomorskie
Kraj: 
Polska
Kontakt
Telefon 1: 
+48 58 766 99 37
Podstawowe informacje

Rodzaj działalności:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest organizacją, która w sposób kompleksowy łączy usługi rzeczoznawczo-kontrolne z szerokim spektrum badań analitycznych prowadzonych we własnych laboratoriach. Będąc firmą prywatną i niezależną, świadczymy usługi dla różnych gałęzi przemysłu. Jesteśmy partnerem zarówno na rynku opakowaniowym, spożywczym, kosmetycznym jak i farmaceutycznym.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Kadra doświadczonych ekspertów i inspektorów J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. od wielu lat zapewnia bezstronną ocenę jakości kontrolowanych towarów. Własne, istniejące od 1949 roku centralne laboratorium w Gdyni oraz sieć specjalistycznych laboratoriów lokalnych oferuje szeroki zakres akredytowanych analiz.

ocena jakości towarów

Akredytowane laboratorium badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oferuje kompleksowe badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością obejmujące badania chemiczne, fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne. Aktualna oferta obejmuje badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością wykonanych m.in. z tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz metalu.

badania opakowań
badania materiałów do kontaktu z żywnością
Nasi eksperci doradzą Klientom w konfiguracji i realizacji zakresu badań materiałów opakowaniowych celem zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi przepisami w zakresie:

 • rozporządzenia UE nr 1935/2004,

 • rozporządzenia UE nr 10/2011,

 • rezolucji i dyrektyw UE,

 • Farmakopei Europejskiej

 • zaleceń krajowych

 • innych przewodników i wytycznych branżowych

Naszym priorytetem w relacjach biznesowych jest przedstawienie Klientowi jak najszerszej, kompleksowej oferty badań laboratoryjnych. Ponadto bardzo duży nacisk kładziemy na jakość świadczonych usług.

laboratorium js hamilton

Jednymi z wielu materiałów, które testujemy są m.in. opakowania z papieru i tektury. Papier i tektura od dawna z powodzeniem wykorzystywane są w przemyśle spożywczym w szerokim spektrum zastosowań. Do zastosowań tych zaliczają się zarówno te, w ramach których dochodzi do bliskiego kontaktu z żywnością, ale również testowane w opakowaniach transportowych i dystrybucyjnych.
badania opakowań z papieru i tekturyLaboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. przygotowało specjalną szeroką ofertę akredytowanych badań dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nasza oferta obejmuje badania papieru i tektury, takie jak:

 • zawartość metali
 • badania mikrobiologiczne
 • analiza sensoryczna
 • fotoinicjatory
 • zanieczyszczenia – plastyfikatory,
 • zawartość oraz migracja specyficzna olejów mineralnych (MOSH, MOAH)
 • środki konserwujące
 • farby i barwniki
 • badanie lotnych związków organicznych "LZO" (ang. VOCs) / pozostałości rozpuszczalników
 • inne badania i ocena bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne BFR, CEPI.

badania papieru i tektury
Przykładem badań, które wykonujemy dla papieru i tektury są: wilgoć, gramatura, 2,6-diizopropylonaftalen (DIPN), 4,4’-bis(dimetyloamino)benzofenon (keton Michlera), 4,4’-bis(dietyloamino) benzofenon (DEAB), benzofenon, 4-metylobenzofenon, 2-hydroksybenzofenon, 4-hydroksybenzofenon, ftalany, trwałość wybarwienia 646:2019, trwałość wybarwień 648:2007, zawartość bisfenolu A, zawartość formaldehydu, zawartość pentachlorofenolu (PCP), przenikalność składników przeciwdrobnoustrojowych, zawartość pierwszorzędowych amin aromatycznych, zawartość pierwiastków w wyciągu wodnym i wiele innych.

Zapraszamy do współpracy.