Polon-Izot Sp. z o.o.

Pakiet: 
Start (bezpłatny)
Dane firmy
Ulica: 
Michała Spisaka 31
Kod pocztowy: 
02-495
Miasto: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie
Kraj: 
Polska
Kontakt
Telefon 1: 
+48 602 715556
Podstawowe informacje

Rodzaj działalności:

POLON-IZOT Sp. z o.o. jest polskim producentem  przemysłowych i laboratoryjnych mierników do pomiaru grubości, gramatury  i wilgotności wyrobów papierniczych. Jesteśmy kontynuatorem działalności firmy POLON Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych, założonej w 1956 roku. Możemy się zatem poszczycić ponad 50-letnim dorobkiem technicznym. Od podstaw produkujemy sprzęt oparty na własnych rozwiązaniach technicznych. Posiadamy Zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki uprawniające do produkcji, instalowania, obsługi i  konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej.

miernik grubości i gramatury
Obecnie większość producentów stosuje różnego rodzaju mierniki do ciągłego i szczegółowego kontrolowania procesów produkcyjnych oraz badania jakości wytwarzanych produktów. Szczególnie pożądane są systemy pozwalające na konfigurację, kalibrację, monitorowanie i archiwizowanie procesów produkcyjnych. Instalowanie urządzeń pomiarowych przede wszystkim podwyższa technologię produkcji, a także przyczynia się do istotnych oszczędności w procesie produkcyjnym.
miernik grubości - polon-izot
Urządzenia służą do kontroli grubości, gramatury i wilgotności materiałów w sposób statyczny (punktowy), bądź w sposób ciągły, w przypadku warstw ruchomych.
 
Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń kontrolno-pomiarowych:

  • oszczędność surowców, półproduktów, energii,
  • poprawa jakości wyrobu gotowego,
  • automatyzacja i optymalizacja procesu technologicznego,
  • ograniczenie, a nawet eliminacja odpadów,
  • eliminacja pomiarów ręcznych - at line i częściowo laboratoryjnych,
  • zmiana technologii wytwarzania,
  • szybsze wdrożenie nowego wyrobu,
  • wzrost wydajności pracy,
  • wzrost konkurencyjności  na trudnym rynku odbiorcy.

Zapraszamy do współpracy!

Wiadomości dotyczące firmy: