Ochrona środowiska

AFRY Poland Sp. z o.o.

Międzynarodowy lider w dziedzinie usług inżynieryjnych, projektowych i doradczych

Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Przejęcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, doradztwo prawne i merytoryczne