Konstruktor Opakowań - Kielce - DS Smith Polska Sp. z o.o. - 05/02/2020

Oferta pracy

Stanowisko
Konstruktor Opakowań
Pracodawca
DS Smith
Miejsce pracy Kielce, świętokrzyskie
konstruktor opakowań

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez z DS Smith Polska  sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286. Adres do korespondencji: DS Smith Polska  sp. z o.o. Oddział w Kielcach, 25-639 Kielce, ul. Malików 150.”

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 05/02/2020 | Data ważności: 06/03/2020