Formaty papieru

Formaty papieru (formaty arkusza papieru) to standardowe rozmiary papieru stosowanego przez drukarnie oraz w rysunku technicznym. Podstawowa norma określająca formaty papieru, obowiązująca również w Polsce, to międzynarodowa norma ISO 216. Wyróżnić możemy trzy główne formaty papieru: A, B oraz C (stosowany głównie przy określaniu rozmiarów kopert).

Podstawowym formatem papieru jest format A, w którym stosunek krótszego boku do dłuższego wynosi zawsza jak 1 do pieriastek z 2 (z zaokrągleniem do pełnych milimetrów).

Rozmiary papieru w formacie A:

 • 4A0 (1682x2378 mm)
 • 2A0 (1189x1682 mm)
 • A0 (841x1189 mm)
 • A1 (594x841 mm)
 • A2 (420x594 mm)
 • A3 (297x420 mm)
 • A4 (210x297 mm)
 • A5 (148x210 mm)
 • A6 (105x148 mm)
 • A7 (74x105 mm)
 • A8 (52x74 mm)
 • A9 (37x52 mm)
 • A10 (26x37 mm)
 • Format DL (99x210 mm)


Papiery formtów B posiadają wymiary będące średnią geometryczną z dwóch pośrednich wymiarów A.

Rozmiary papieru w formacie B:

 • B0 (1000x1414 mm)
 • B1(707x1000 mm)
 • B2 (500x707 mm)
 • B3 (353x500 mm)
 • B4 (250x353 mm)
 • B5 (176x250 mm)
 • B6 (125x76 mm)
 • B7 (88x125 mm)
 • B8 (62x88 mm)
 • B9 (44x62 mm)
 • B10 (31x44 mm)


Papiery w formacie C posiadają wymiary, które są średnią geometryczną z odpowiednich wymiarów A i B. Znajdują zastosowanie przy produkcji kopert. Numeracja odpowiada wielkości arkusza formatu A, który można umieścić w kopercie bez składania.

Rozmiary papieru w formacie C:

 • C0 (917x1297 mm)
 • C1 (648x917 mm)
 • C2 (458x648 mm)
 • C3 (324x458 mm)
 • C4 (229 x324 mm
 • C5 (162x229 mm)
 • C6 (114x162 mm)
 • C7 (81x114 mm)
 • C8 (57x81 mm)
 • C9 (40x57 mm)
 • C10 (28x40 mm)
 • koperta DL (110x220 mm)

  C7/6 (81x162 mm)

Ponadto poza rozmiarami papieru wymienionymi w normie ISO 216,  możemy wyróżnić systemy: amerykański, brytyjski oraz japoński.

Formaty papieru (formaty arkusza papieru) to standardowe rozmiary papieru stosowanego przez drukarnie oraz w rysunku technicznym. Podstawowa norma określająca formaty papieru, obowiązująca również w Polsce, to międzynarodowa norma ISO 216. Wyróżnić możemy trzy główne formaty papieru: A, B oraz C (stosowany głównie przy określaniu rozmiarów kopert).

Podstawowym formatem papieru jest format A, w którym stosunek krótszego boku do dłuższego wynosi zawsza jak 1 do pieriastek z 2 (z zaokrągleniem do pełnych milimetrów).

Rozmiary papieru w formacie A:

 • 4A0 (1682x2378 mm)
 • 2A0 (1189x1682 mm)
 • A0 (841x1189 mm)
 • A1 (594x841 mm)
 • A2 (420x594 mm)
 • A3 (297x420 mm)
 • A4 (210x297 mm)
 • A5 (148x210 mm)
 • A6 (105x148 mm)
 • A7 (74x105 mm)
 • A8 (52x74 mm)
 • A9 (37x52 mm)
 • A10 (26x37 mm)
 • Format DL (99x210 mm)


Papiery formtów B posiadają wymiary będące średnią geometryczną z dwóch pośrednich wymiarów A.

Rozmiary papieru w formacie B:

 • B0 (1000x1414 mm)
 • B1(707x1000 mm)
 • B2 (500x707 mm)
 • B3 (353x500 mm)
 • B4 (250x353 mm)
 • B5 (176x250 mm)
 • B6 (125x76 mm)
 • B7 (88x125 mm)
 • B8 (62x88 mm)
 • B9 (44x62 mm)
 • B10 (31x44 mm)


Papiery w formacie C posiadają wymiary, które są średnią geometryczną z odpowiednich wymiarów A i B. Znajdują zastosowanie przy produkcji kopert. Numeracja odpowiada wielkości arkusza formatu A, który można umieścić w kopercie bez składania.

Rozmiary papieru w formacie C:

 • C0 (917x1297 mm)
 • C1 (648x917 mm)
 • C2 (458x648 mm)
 • C3 (324x458 mm)
 • C4 (229 x324 mm
 • C5 (162x229 mm)
 • C6 (114x162 mm)
 • C7 (81x114 mm)
 • C8 (57x81 mm)
 • C9 (40x57 mm)
 • C10 (28x40 mm)
 • koperta DL (110x220 mm)

  C7/6 (81x162 mm)

Ponadto poza rozmiarami papieru wymienionymi w normie ISO 216,  możemy wyróżnić systemy: amerykański, brytyjski oraz japoński.