Papier podłożowy

Papier podłożowy to papier do powlekania abhezyjną (nieprzylegającą) powłoką silikonową, z zawierającą środek wiążący powłoką pigmentową z co najmniej jednej strony. Papier podłożowy charakteryzuje się tym, że zawiera powłokę pigmentową zawierającą wodorotlenek glinu jako jedyny pigment, ewentualnie mieszaninę pigmentów, zawierającą wodorotlenek glinu jako główny składnik. Gramatura powłoki pigmentowej może wynosić od 3 do 10 g/m2.

Papier podłożowy to papier do powlekania abhezyjną (nieprzylegającą) powłoką silikonową, z zawierającą środek wiążący powłoką pigmentową z co najmniej jednej strony. Papier podłożowy charakteryzuje się tym, że zawiera powłokę pigmentową zawierającą wodorotlenek glinu jako jedyny pigment, ewentualnie mieszaninę pigmentów, zawierającą wodorotlenek glinu jako główny składnik. Gramatura powłoki pigmentowej może wynosić od 3 do 10 g/m2.