Podłoże drukowe

Podłoże drukowe to wszelkiego rodzaju materiał przeznaczony do zadrukowywania za pomocą różnych technik drukowania. Stanowi ono nośnik obrazu wytwarzanego za pomocą formy i farby drukowej lub za pomocą tonerów i atramentów przy druku cyfrowym.

W zależności od stopnia porowatości możemy wyróżnić podłoża drukowe od wsiąkliwych aż do niechłonnych. Podłoża drukowe mogą występować w postaci arkusza, zwoju bądź stanowić przedmiot przestrzenny (np. kubek). Podłoże drukowe mogą  stanowić różne tworzywa: papier, tworzywa sztuczne, tkanina, drewno, metal, ceramika i skóra.

Istotną cechą podłoży drukowych jest również ich energia powierzchniowa, która umożliwia druk wybraną techniką. Zbyt mała energia powierzchniowa uniemożliwia nanoszenie farby drukarskiej. Dlatego nie wszystkie podłoża drukowe nadają się do zadruku tym samym rodzajem farby. W pewnych przypadkach możliwe jest zwiększenie energii powierzchniowej (np. aktywacja folii z tworzyw sztucznych), aby dany materiał można było wykorzystać jako podłoże drukowe. Energia powierzchniowa podłoża drukowego powinna być wyższa od napięcia powierzchniowego farb drukowych o co najmniej 10 mN/m.

Podłoże drukowe to wszelkiego rodzaju materiał przeznaczony do zadrukowywania za pomocą różnych technik drukowania. Stanowi ono nośnik obrazu wytwarzanego za pomocą formy i farby drukowej lub za pomocą tonerów i atramentów przy druku cyfrowym.

W zależności od stopnia porowatości możemy wyróżnić podłoża drukowe od wsiąkliwych aż do niechłonnych. Podłoża drukowe mogą występować w postaci arkusza, zwoju bądź stanowić przedmiot przestrzenny (np. kubek). Podłoże drukowe mogą  stanowić różne tworzywa: papier, tworzywa sztuczne, tkanina, drewno, metal, ceramika i skóra.

Istotną cechą podłoży drukowych jest również ich energia powierzchniowa, która umożliwia druk wybraną techniką. Zbyt mała energia powierzchniowa uniemożliwia nanoszenie farby drukarskiej. Dlatego nie wszystkie podłoża drukowe nadają się do zadruku tym samym rodzajem farby. W pewnych przypadkach możliwe jest zwiększenie energii powierzchniowej (np. aktywacja folii z tworzyw sztucznych), aby dany materiał można było wykorzystać jako podłoże drukowe. Energia powierzchniowa podłoża drukowego powinna być wyższa od napięcia powierzchniowego farb drukowych o co najmniej 10 mN/m.