Przetwory papierowe

Przetwory papierowe (papiernicze) to produkty otrzymywane w rezultacie poddania wytworów papierowych procesom technologicznym takim jak obróka chemiczna (np. powlekanie, laminowanie, nasycanie) lub obróbka mechaniczna (np. cięcie, wykrawanie, przetłaczanie, sklejanie, zszywanie, złamywanie, pofalowanie). Obróbka mechaniaczna może nadawać lub utrwalać kształt papieru, tektury lub wyrobu końcowego.

Wśród przetworów papierowych wyróżnić możemy przede wszystkim papier powlekany i tekturę falistą.

Przetwory papierowe (papiernicze) to produkty otrzymywane w rezultacie poddania wytworów papierowych procesom technologicznym takim jak obróka chemiczna (np. powlekanie, laminowanie, nasycanie) lub obróbka mechaniczna (np. cięcie, wykrawanie, przetłaczanie, sklejanie, zszywanie, złamywanie, pofalowanie). Obróbka mechaniaczna może nadawać lub utrwalać kształt papieru, tektury lub wyrobu końcowego.

Wśród przetworów papierowych wyróżnić możemy przede wszystkim papier powlekany i tekturę falistą.