Wytwory papierowe

Wytwory papierowe to tworzywa włókniste w postaci wstęgi lub arkusza otrzymywane z odpowiednio przygotowanych, uformowanych, odwodnionych  i wysuszonych włókien roślinnych (czasami z udziałem włókien zwierzęcych, mineralnych lub syntetycznych), z ewentualnym dodatkiem wypełniaczy, barwników, środków zaklejających oraz innych chemicznych środków pomocniczych. Do wytworów papierowych zaliczamy przede wszystkim papier niepowlekany.

Wytwory papierowe to tworzywa włókniste w postaci wstęgi lub arkusza otrzymywane z odpowiednio przygotowanych, uformowanych, odwodnionych  i wysuszonych włókien roślinnych (czasami z udziałem włókien zwierzęcych, mineralnych lub syntetycznych), z ewentualnym dodatkiem wypełniaczy, barwników, środków zaklejających oraz innych chemicznych środków pomocniczych. Do wytworów papierowych zaliczamy przede wszystkim papier niepowlekany.