Maszyny do produkcji pudełek

Maszyny do produkcji pudeł - zwiększanie wydajności i elastyczności w branży opakowań

13/06/2023
Maszyny do produkcji pudeł
Maszyny do produkcji pudeł powinny zapewnić producentom pełną elastyczność w tworzeniu różnych stylów i modeli pudełek. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko i efektywnie dostosować się do zmian na rynku.

Nowe rozwiązania marki Kolbus dedykowane produkcji opakowań z tektury litej w ofercie Introzap

29/10/2021
Nowe rozwiązania marki Kolbus dedykowane produkcji opakowań z tektury litej w ofercie Introzap
Oferta firmy Introzap – wyłącznego przedstawiciela marki Kolbus w Polsce – została rozszerzona o kolejne rozwiązania tego niemieckiego producenta, przeznaczone do produkcji opakowań na bazie tektury litej.

Składarko-sklejarki Zihong Machinery już dostępne w Polsce

23/09/2019
Firma MMDS Machines została wyłącznym dystrybutorem maszyn Zihong w Polsce.
Firma MMDS Machines została wyłącznym dystrybutorem maszyn Zihong w Polsce. Zihong Machinery to największy chiński producent składarko-sklejarek, który posiada 55% udziałów w lokalnym rynku.

Nowa maszyna do produkcji opakowań przestrzennych Heiber & Schröder w ABC-PAK

20/03/2019
Nowa maszyna do produkcji opakowań przestrzennych Heiber & Schröder w ABC-PAK
Firma Technograph wprowadziła do produkcji kolejną, dwutorową maszynę do opakowań przestrzennych, serii CE1000-2, wyprodukowaną przez światowego lidera, firmę Heiber & Schröder.

In­no­wa­cyj­ne maszyny do pa­ko­wa­nia na targach Warsaw Pack

01/03/2019
maszyn do na­kła­da­nia ta­śmy dwu­stron­nej
Pod­czas targów War­saw Pack firma Avar­graf pre­zen­to­wać będzie naj­now­sze urządze­nia de­dy­ko­wa­ne pro­duk­cji opa­ko­wa­nio­wej i po­li­gra­ficz­nej.

Technologie Heidelberga w Foldruk Media

04/02/2019
Foldruk Media inwestuje w kompletne technologie Heidelberga
Firma zainwestowała w pakiet maszyn pozwalających na rozszerzenie oferty pod kątem produkcji opakowań.

Rozwiązania do produkcji opakowań z tektury falistej w ofercie firm Kolbus i Introzap

15/10/2018
Rozwiązania do produkcji opakowań z tektury falistej w ofercie firm Kolbus i Introzap
Zwiedzający stoisko BCS podczas targów Taropak mogli przekonać się o możliwościach prezentowanej na nim maszyny do produkcji opakowań pudełkowych z tektury falistej – Boxer.

Składarko-sklejarka Box Plus 2 w drukarni Pozytyw

18/05/2018
składarko-sklejarka box plus 2
Kompaktowe składarko-sklejarki Box Plus 2 firmy APR Solutions rozpoczęły pracę w polskich zakładach poligraficznych.