Środowisko naturalne

Biznes przestawia się na obieg zamknięty

24/05/2023
Biznes przestawia się na obieg zamknięty
Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której materiały i surowce są poddawane recyklingowi i zwracane do obiegu, a ilość odpadów ograniczona do minimum, to jedno z głównych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ekologiczne opakowania ozdobne – prezent dla Matki Natury

12/05/2023
Ekologiczne opakowania ozdobne – prezent dla Matki Natury
W obliczu globalnych wyzwań związanych z ochroną środowiska konieczne jest podejmowanie działań, które zmniejszą nasz negatywny wpływ również w kwestii opakowań prezentowych. Obchodzony 26 maja Dzień Matki to doskonała okazja, aby zrobić też prezent Matce Naturze i wprowadzić zmiany w tym obszarze.

Producenci celulozy i papieru podsumowują swoje inwestycje w działania na rzecz klimatu

11/05/2023
Producenci celulozy i papieru podsumowują swoje inwestycje w działania na rzecz klimatu
Od 2005 roku emisje CO2 w sektorze celulozowo-papierniczym zostały zredukowane o 36%, a poprzez zastąpienie produktów opartych na paliwach kopalnych europejski przemysł leśny obniża całkowite emisje UE o szacunkowo 410 Mt CO2 rocznie.

Drugie życie odpadów w gospodarce cyrkulacyjne

27/04/2023
Drugie życie odpadów w gospodarce cyrkulacyjne
Czy odpady naprawdę mogą być efektywnie powtórnie wykorzystywane, czy jest to tylko medialna moda, która niedługo przeminie?

Każdy z nas może działać na rzecz środowiska

21/04/2023
Każdy z nas może działać na rzecz środowiska
O istocie właściwej selektywnej zbiórki odpadów opowiada Łukasz Sosnowski, ekspert Fundacji ProKarton.

Koalicja na rzecz biogospodarki opartej na obiegu zamkniętym

30/03/2023
Koalicja na rzecz biogospodarki opartej na obiegu zamkniętym
Grupa 14 unijnych stowarzyszeń branżowych, reprezentujących dostawców produktów drewnopochodnych, opakowań z papieru i tektury oraz rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, wspierana przez właścicieli i zarządców lasów w UE, zawiązała międzysektorową koalicję.

Metsä Board aktualizuje swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030

22/03/2023
Metsä Board aktualizuje swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030
Metsä Board, czołowy producent tektur z pierwotnych mas włóknistych, będący częścią Metsä Group, zaktualizował swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030.

Producenci opakowań kartonowych coraz częściej korzystają z certyfikatów dokumentujących ekologiczny przebieg łańcucha dostaw

15/03/2023
Producenci opakowań kartonowych coraz częściej korzystają z certyfikatów dokumentujących ekologiczny przebieg łańcucha dostaw
W branży producentów opakowań z kartonu firmy coraz chętniej korzystają z popularnych poświadczeń PEFC oraz FSC® CoC, które pozwalają na śledzenie pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji.

Społeczna odpowiedzialność RAJA

28/12/2022
Społeczna odpowiedzialność RAJA
Społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego, jak strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne czy aspekty środowiskowe.

Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu

06/12/2022
Lasy Państwowe zapowiadają rezygnację z ważnego międzynarodowego certyfikatu
Zapowiedzi kolejnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych o zamiarze rezygnacji z certyfikacji FSC wywołują spore obawy wśród branż związanych z sektorem leśno-drzewnym.

Strony