Środowisko naturalne

Smurfit Kappa dostosowuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem, w oparciu o inicjatywę naukową Science Based Target

10/06/2020
Smurfit Kappa dostosowuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem, w oparciu o inicjatywę naukową Science Based Target
Smurfit Kappa robi kolejny krok naprzód na swojej drodze do zrównoważonego rozwoju, podpisując zobowiązanie do dostosowania swojego celu w zakresie emisji dwutlenku węgla w oparciu o inicjatywę Science Based Target (SBT).

Metsä Board pomaga w przywracaniu szlaków migracyjnych ryb

13/05/2020
Metsä Board pomaga w przywracaniu szlaków migracyjnych ryb
Metsä Board – producent wysokiej jakości tektur z pierwotnych mas włóknistych – rozpoczął projekt odtwarzania siedliska w potoku we współpracy z WWF Finland i lokalnym Ośrodkiem Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Ochrony Środowiska.

Metsä Board z najwyższą ocenę EcoVadis w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

29/04/2020
Metsä Board z najwyższą ocenę EcoVadis w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
Metsä Board otrzymała platynową ocenę EcoVadis za działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Stora Enso z wyróżnieniem „Platinum” w rankingu EcoVadis

27/04/2020
Stora Enso z wyróżnieniem „Platinum” w rankingu EcoVadis
Stora Enso uzyskała najwyższą ocenę („Platinum”) w dorocznym rankingu globalnych dostawców, którzy najlepiej realizują politykę zrównoważonego rozwoju, przygotowywanym przez EcoVadis

Coraz większe wymagania wobec dostawców opakowań w zakresie zrównoważonego rozwoju

24/04/2020
Johan Granås, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Iggesund Paperboard
Właściciele marek stawiają coraz większe wymagania swoim dostawcom w szeregu aspektów zrównoważonego rozwoju.

Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ochronę lasów

21/02/2020
Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ochronę lasów
Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych źródeł.

Cele Metsä Board w zakresie redukcji emisji uznane przez inicjatywę Science Based Targets

16/02/2020
Cele Metsä Board w zakresie redukcji emisji uznane przez inicjatywę Science Based Targets
Inicjatywa Science Based Targets uznaje cele Metsä Board w zakresie redukcji emisji za zgodne z najbardziej ambitnymi założeniami porozumienia paryskiego.

Metsä Board wyróżniona przez CDP

12/02/2020
Metsä Board wyróżniona przez CDP
CDP docenia wzorcowe dokonania Metsä Board w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, gospodarki leśnej i angażowania dostawców w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Metsä Board czwarty rok z rzędu na Liście A CDP

24/01/2020
Metsä Board czwarty rok z rzędu na Liście A CDP
Metsä Board, producent najwyższej jakości tektur z pierwotnych mas włóknistych, po raz kolejny znalazła się na prestiżowej Liście A CDP dotyczącej zapobiegania zmianom klimatu.

Sun Chemical opublikował raport nt. prowadzonej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju za 2018 rok

08/01/2020
raport sun chemical
Raport Sun Chemical zawiera szereg informacji i przykładów dużego jej zaangażowania w sprawy ekologii, co doprowadziło do powstania nowych rozwiązań produktowych i usług.

Strony