Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 1. kwartał 2020

15/05/2020
Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 1. kwartał 2020
Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy wpłynęło na znaczącą poprawę wyników skonsolidowanych.

Arcitc Paper - jeden z najlepszych wyników rocznych w historii Grupy

28/02/2020
arctic paper - wyniki finansowe 2019
Pomimo niekorzystnych sezonowych trendów rok 2019 zakończył się dla Grupy Arctic Paper mocnym czwartym kwartałem z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 739,7 mln PLN.

Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2019

10/02/2020
annica bresky stora enso
W ostatnich trzech miesiącach minionego roku skandynawski koncern odnotował rekordowy poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej.

Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2019

20/11/2019
Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2019
Przychody ze sprzedaży zrealizowanej przez grupę wyniosły w nim 2,402 mld euro, zaś zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 231 mln euro.

BSC Drukarnia Opakowań z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży i zysków

20/11/2019
BSC Drukarnia Opakowań
BSC Drukarnia Opakowań, dostawca opakowań z tektury i papieru, w okresie I-III kwartał 2019 r. wypracowała 207 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Stabilne wyniki Arctic Paper w III kwartale 2019

18/11/2019
Stabilne wyniki Arctic Paper w III kwartele 2019
W III kwartale 2019 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 794,4 mln PLN. Na poziomie skonsolidowanym wynik jest nadal stabilny: podczas gdy ceny celulozy spadły w tym okresie, warunki na rynku papieru poprawiły się.

BSC Drukarnia Opakowań z 26-proc. wzrostem sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2019

07/11/2019
bsc drukarnia opakowań - wyniki finansowe
BSC Drukarnia Opakowań, zgodnie z szacunkami, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracowała 207 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 40,5 mln zł EBITDA.

Grupa Arctic Paper rozwija ofertę produktową w segmencie papieru i zwiększa zysk w II kwartale 2019

03/09/2019
wyniki finansowe arctic paper
Sfinalizowanie inwestycji w Arctic Paper Kostrzyn w zwiększenie możliwości produkcyjnych i większą elastyczność maszyny papierniczej PM1, pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów graficznych i opakowaniowych.

BSC Drukarnia Opakowań celuje w dwucyfrowe tempo wzrostu w 2019 r.

30/08/2019
BSC Drukarnia Opakowań celuje w dwucyfrowe tempo wzrostu w 2019 r.
BSC Drukarnia Opakowań w I półroczu 2019 r. wypracowała 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 25,8 mln zł EBITDA oraz 15,5 mln zł zysku netto.

BSC Drukarnia Opakowań ze wzrostem sprzedaży i zysków w I półroczu 2019 r.

20/08/2019
BSC Drukarnia Opakowań ze wzrostem sprzedaży i zysków w I półroczu 2019 r.
BSC Drukarnia Opakowań, zgodnie z szacunkami, w I półroczu 2019 r. wypracowała 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 25,8 mln zł EBITDA.

Strony