Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2021

22/07/2021
Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2021
Wzrost przychodów ze sprzedaży o 22,6%, zysk operacyjny EBIT do poziomu 364 mln euro i marży zysku EBIT do 14% - to kluczowe informacje finansowe przekazane przez Stora Enso w kontekście wyników koncernu za 2. kwartał 2021 r.

Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2021

14/05/2021
Wyniki finansowe Stora Enso za 1. kwartał 2021
Stora Enso poinformowała o swoich wynikach finansowych za 1. kwartał 2021 r. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. firma zwiększyła o 3,1% przychody ze sprzedaży, poprawie uległ również zysk operacyjny EBIT oraz marża zysku EBIT.

Arctic Paper prezentuje wyniki finansowe za 1. kwartał 2021

11/05/2021
Arctic Paper prezentuje wyniki finansowe za 1. kwartał 2021
Po spowolnieniu związanym z pandemią przy opóźnionym skutku wzrostu cen celulozy ze względu na warunki kontraktów, Grupa Arctic Paper z optymizmem spogląda w przyszłość.

Kompap podwaja zysk netto i chce wypłacić dywidendę

15/04/2021
Kompap podwaja zysk netto i chce wypłacić dywidendę
Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce - BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowa rolowa Imprimus - w 2020 r. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 86,68 mln zł, tj. wyższe o 1,77 mln zł w porównaniu do tych za 2019 r.

Wstępne wyniki finansowe Arctic Paper za rok 2020

26/02/2021
Wstępne wyniki finansowe Arctic Paper za rok 2020
Firma Arctic Paper zaprezentowała swoje wstępne wyniki finansowe za 4. kwartał i cały rok 2020. Stabilizację zapewnia naturalny hedging segmentów papieru i celulozy.

Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2020 oraz prognozy na rok 2021

08/02/2021
Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2020 i plany na rok 2021
Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za ostatnie trzy miesiące ub.r. oraz za cały rok 2020. W komunikacie skierowanym do udziałowców i akcjonariuszy, Annica Bresky - CEO skandynawskiego koncernu - podkreśla olbrzymie wyzwania, jakie towarzyszyły firmie w tym okresie.

Wyniki finansowe Arctic Paper za 3. kwartał 2020

16/11/2020
Wyniki finansowe Arctic Paper za 3. kwartał 2020
Przez ostatnie trzy kwartały Grupie Arctic Paper udało się utrzymać ceny i wolumeny sprzedaży papieru na stabilnym poziomie, pomimo wymagającego rynku.

Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2020

25/10/2020
Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2020
Pomimo pełnego wyzwań otoczenia biznesowego Stora Enso działa w sposób stabilny, koncentrując swoją uwagę w dużej mierze na utrzymaniu właściwych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej.

Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2020

02/09/2020
Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2020
Stora Enso poinformowała, że globalna sytuacja związana z pandemią Covid-19 przełożyła się na spadek jej przychodów ze sprzedaży i zysku operacyjnego EBIT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w II kwartale 2020

19/08/2020
Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w II kwartale 2020
Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży Grupy Arctic Paper, przy czym segment papieru poradził sobie lepiej w odniesieniu do europejskiego rynku papieru graficznego.

Strony