Ze świata

Solidne wyniki finansowe Södra w niepewnych czasach

21/07/2022
Solidne wyniki finansowe Södra w niepewnych czasach
Södra odnotowała solidny wynik za drugi kwartał 2022 roku. Wynik odzwierciedla utrzymujący się silny rynek dla podstawowych produktów Södry w zakresie masy celulozowej i tarcicy, ale perspektywy rynkowe są wysoce niepewne.

FOLBB rozpoczyna program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju

11/07/2022
FOLBB rozpoczyna wieloletni program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju
Folding Boxboard Eerbeek (FOLBB), holenderski producent kartonu, przedstawił wieloletni program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju.

Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii

11/07/2022
Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii
Papiernie Metsä Tissue w Niemczech i na Słowacji będą miały jednodniowe tymczasowe przerwy w produkcji z powodu wysokich cen energii.

Przemiany w opakowaniach tematem przewodnim targów Fachpack 2022

08/07/2022
Przemiany w opakowaniach tematem przewodnim targów Fachpack 2022
Tematem przewodnim targów FACHPACK 2022 będą "Przemiany w opakowaniach", co trafnie opisuje obecną sytuację w branży, która stawia coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, e-commerce i cyfryzację.

Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury

08/06/2022
Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury
Stora Enso rozpoczęła studium wykonalności w swoim zakładzie produkcji papieru w Langerbrugge w Belgii, dotyczące przekształcenia jednej z dwóch linii papierniczych w wysokonakładową linię do produkcji tektury falistej z recyklingu.

RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD

18/05/2022
RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD
Grupa RDM podjęła decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakresie tektury jednostronnie bielonej GD o 200 tys. ton w ciągu najbliższych 3 lat, aby wspierać rozwój swoich klientów, partnerów i rynku.

Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji

16/05/2022
Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji
Stora Enso zbyła swoje trzy zakłady produkujące tekturę falistą w Rosji. Zakłady Spółki w Łuchowicach, Arzamach i Bałabanowie zostały przekazane lokalnym zarządom.

Metsä Board zwiększy produkcję tektury w Husum

12/05/2022
Metsä Board zwiększy produkcję tektury w Husum
Metsä Board rozbudowuje zakład w Husum w zakresie tektury litej, którego możliwości produkcyjne mają zwiększyć się o 200 000 ton rocznie.

Smurfit Kappa przejmuje Atlas Packaging

10/05/2022
Smurfit Kappa przejmuje Atlas Packaging
Firma Smurfit Kappa UK Limited (SKUK), zintegrowany producent opakowań papierowych, ogłosiła przejęcie firmy Atlas Packaging.

Koniec strajku w papierniach UPM w Finlandii

25/04/2022
Koniec strajku w papierniach UPM w Finlandii
UPM i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Papierniczego Paperiliiton w Finlandii zawarły pierwsze w historii branżowe układy zbiorowe pracy, co zakończyło trwający od początku br. strajk w fińskich papierniach UPM.

Strony