III Kongres Przemysłu Opakowań - Opakowania w łańcuchu dostaw

kongres przemysłu opakowań
27/09/2016
Poznań
Polska

Zapraszamy do udziału w III KONGRESIE PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ.

Polska Izba Opakowań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie co dwa lata organizują spotkania poświęcone roli i znaczeniu opakowań, zarówno w życiu indywidualnego konsumenta, jak i dla gospodarki, nadając im rangę kongresów, ze względu na wagę i znaczenie omawianych zagadnień.

W tym roku, 27 września, w Poznaniu, w trakcie Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK oraz Targów Logistyki Magazynowania i Transportu LOGIPAK, obradował będzie III. Kongres Przemysłu Opakowań z wiodącym tematem „Opakowania w łańcuchu dostaw”.

Dlaczego ten temat? Otóż, pomimo doskonalenia wszystkich elementów składających się na system jaki stanowi „łańcuch dostaw”, nie udaje się znacząco zmniejszyć strat w towarach w trakcie drogi od ich producentów do końcowych użytkowników, czyli konsumentów.

Z analiz Polskiej Izby Opakowań wynika, iż straty spowodowane niewłaściwym pakowaniem, magazynowaniem i transportem sięgają 20% wartości wyprodukowanych towarów. To bardzo niepokojący wskaźnik. Oczywiście jego wartość zależy także od rodzaju towaru. Prawie połowa tych strat powstaje z winy wadliwego pakowania oraz wadliwych opakowań. Zaś druga połowa, z powodu złego magazynowania i transportu. Według raportu Pira International, straty spowodowane uszkodzeniami w europejskich łańcuchach dostaw rynku produktów szybkorotujących kosztują przemysł ok. 3,5 mld euro rocznie. Jeśli problem strat zostałby wyeliminowany marże detaliczne wzrosłyby o 62 proc., o czym piszą w swojej książce Technika Pakowania Anne i Henry Emblem. Oczywiście,
ważną rolę w bezpieczeństwie wyrobów w łańcuchach dostaw mają opakowania, ale byłoby dużym uproszczeniem obarczanie winą za powstałe straty jedynie opakowania. Przecież mają one określoną wytrzymałość. Nie mogą być „pancerne”. Trzeba zatem przeanalizować udział pozostałych elementów łańcucha dostaw mających wpływ na bezpieczeństwo wyrobu. W Kongresie przewidziano udział: projektantów i producentów opakowań; producentów pakowanych produktów; kadry kierowniczej centrów logistycznych i magazynów; przedstawicieli sieci handlowych i pracowników sklepów; wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają się z opakowanymi produktami. Udział w Kongresie zapowiedzieli przedstawiciele praktyki oraz nauki.

Miejsce wydarzenia

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Dane firmy
Polska Izba Opakowań

ul. Konstancińska 11,
02-942 Warszawa

Telefon: 
+48 22 842 20 11 w. 46, 56
Rola firmy: 
organizator