XLIII Poligraficzne Konfrontacje

konfrontacje poligraficzne
10/10/2019
Warszawa
Polska

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

XLIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE

Fundusze europejskie dla drukarń

Warsztaty praktyczne

Innowacje, innowacje, innowacje! To hasło zdominowało w ostatnich wszystkie działania przedsiębiorstw w zakresie procesu ubiegania się o fundusze europejskie. Podczas spotkania zostaną omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów ale również od strony praktycznej zostaną przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie. Kluczowym kwestiami które zostaną omówione będzie także możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, nowych technologii, innowacji produktowych oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych. Konferencja przeznaczona jest dla przedsiębiorców planujących w 2019 i 2020 roku inwestycje w zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, właścicieli, kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za księgowość.

Moderator: Paweł Szarubka - Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. 
Termin: 10 października 2019 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
Czas trwania: 10:00 – ok. 16:30

PROGRAM KONFRONTACJI 


09:30

10:00

Rejestracja uczestników

10:00

10:10

PRZYWITANIE, WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFRONTACJI

10:10

10:30

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W 2019 I 2020

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Do końca 2019 roku zostaną ogłoszone konkursy o łącznej puli ponad 1.5 mld zł. Dotacje te będą pochodzić z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Wystąpienie będzie obejmowało krótkie wprowadzenie to tematyki procesu dystrybucji i absorbcji funduszy europejskich przez małe i średnie firmy z szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań.

10:30

-

10:40

Sesja pytań i odpowiedzi

10:40

-

11:10

WSPARCIE FIRM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

Bogdan Buczyński - Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wspierania Projektów Unijnych

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na kompleksowe wsparcie rozwoju biznesu zaplanowane jest przeszło 1,5 mld zł. Wciąż dostępne są kolejne możliwości zdobycia dotacji oraz preferencyjnych pożyczek dla firm. Środki inwestowane są zarówno w realizację prac badawczo-rozwojowych, jak i wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek.

11:10

-

11:20

Sesja pytań i odpowiedzi

11:20

-

11:35

Przerwa na kawę i herbatę

11:35

-

12:00

JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Wystąpienie będzie obejmowało m.in. strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2019-2023, przykłady projektów z sukcesem zrealizowanych przy wsparciu dotacji unijnych. Przedstawione zostaną także praktyczne wskazówki dotyczące opracowanie Wniosku o dofinansowanie na przykładzie konkursu 3.2.2. POIR.

12:00

-

12:10

Sesja pytań i odpowiedzi

12:10

-

12:55

KREDYT i LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLIGRAFII

Agnieszka Kucharska - Kieruje Zespołem Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.

Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o.

Agenda wystąpienia:

Jakie instrumenty bankowe wspierają finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego? Co jeśli nie dotacja? Czy bank może pomóc w optymalizacji kosztowej działalności przedsiębiorstwa?  Czy istnieją alternatywne formy wsparcia do kredytu bankowego? Jak szybko mogę otrzymać decyzję na zakup maszyny?  Na te i inne pytania odpowiemy prezentując wizję w jaki sposób bank i firma leasingowa stają się partnerem w realizacji celów inwestycyjnych firm z branży poligraficznej.

Streszczenie wystąpienia:

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnych dotacji unijnych, instrumentów wspierających działania proekologiczne efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Poza instrumentami związanymi z finansowaniem inwestycyjnym przedstawione zostaną również komplementarne formy uzupełnienia parku maszynowego, jak również doświadczenie ze współpracy z partnerami biznesowymi z branży poligraficznej.

12:55

-

13:05

Sesja pytań i odpowiedzi

13:05

-

13:20

Przerwa na kawę i herbatę

13:20

-

13:45

WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W KONTEKŚCIE DYREKTYWY SINGLE - USE PLASTICS

MA/mgr Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju - Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

Absolwent Uniwersytetu Bradford w Wielkiej Brytanii na kierunku zarządzania strategicznego. Od 2005 roku zatrudniony w COBRO – Instytucie Badawczym Opakowań. Zajmuje się wieloma innowacyjnymi aspektami związanymi z oddziaływaniem opakowań na środowisko oraz nowymi materiałami opakowaniowymi zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju (takimi jak materiały biodegradowalne czy biotworzywa). Wykonuje Oceny Cyklu Życia (LCA) dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Zarządza międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, materiałów, przemysłu i rynku opakowań w Polsce i na świecie. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Absolwent studiów doktoranckich w języku angielskim (Management in New Technologies) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

13:45

-

13:55

Sesja pytań i odpowiedzi

13:55

-

14:10

Przerwa na kawę i herbatę

 

14:10

-

14:35

WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA PROSTĄ DROGĄ DO SUKCESU.

Marcin Dąbrowski - Właściciel - eM Marcin Dąbrowski

Ponoć firmy dzielą się na wyznaczające kierunki i te, które za nimi podążają. Tworzenie nowych rozwiązań nie musi oznaczać wynalazków, których utworzenie pochłonęło PKB średniego państwa i trwało dekady. Prace badawczo-rozwojowe są istotnym elementem funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Umiejętne ich dokumentowanie oraz prezentowanie stanowi obecnie podstawę w pozyskiwaniu finansowania bieżącej i przyszłej działalności. O tym jak pracować nad innowacjami, zarówno wewnątrz firmy, jak i przy współpracy z zewnętrznymi zespołami, aby wszelkie działania przekuć na opatentowaną wiedzę oraz stworzyć podstawy do konkursów o dofinansowanie.

14:35

-

14:45

Sesja pytań i odpowiedzi

14:45

-

15:15

PATENTOWANIE. CZY TO MA SENS W POLIGRAFII?

mgr Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa

Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniu patentowania, a więc szeroko rozumianego uzyskiwania prawa na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Pomimo wzrastającej świadomości na temat prawa własności przemysłowej, ciągle wśród przedsiębiorców panuje przekonanie, że jest to sprawa za droga, skomplikowana i drugorzędna. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, posiadanie portfelu znaków towarowych, wzorów czy wynalazków wydaje się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne. Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi wiedzieć, na czym polega patentowanie, co to są przedmioty własności przemysłowej i jak skutecznie wykorzystać swoje zasoby do progresji biznesu. Prezentacja stanowi zarys zagadnienia i ujęcie tematu od strony praktycznej, czyli poradnikowej ze wskazaniem na branżę poligraficzną.

15:15

-

15:25

Sesja pytań i odpowiedzi

15:25

-

15:50

KONTROLE, PRZETARGI, WYPŁATY DOFINANSOWANIA – CZYLI JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT UNIJNY.

Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o.

Wystąpienie będzie obejmowało omówienie zasad poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej.

15:50

-

16:00

Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

-

16:30

Lunch i rozmowy indywidualne

16:30

 

 

Zakończenie Konfrontacji


Koszt uczestnictwa:

Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 350,00 PLN
Koszt dla członków SAIP PW –250,00 PLN
Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP PW) do 3 października 2019 r. cena promocyjna:  300,00 PLN
Wpłaty (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) należy uiścić do 8 października 2019 r. włącznie, przelewem na konto:

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 2
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422

Pełna informacja i formularz zgłoszenia jest dostępna na naszej stronie  www.saippw.org
Tylko formularz zgłoszenia znajdziesz tu: FORMULARZ

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Kontakt z organizatorem:

Andrzej Żurkiewicz – e-mail:azurkiewicz@saippw.org, tel.:+48 730 191 910

Małgorzata Guraj – e-mail:mguraj@saippw.org, tel.:+48 730 008 176

Paweł Szarubka – e-mail:szarubka.p@gmail.com, tel.:+48 698 698 602

Miejsce wydarzenia

Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A

Dane firmy
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Telefon: 
+48 730-191-910
Rola firmy: 
organizator