Szkolenie online: Emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE

Szkolenie online: Emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE
od 22/06/2021 do 23/06/2021
Internet
Polska

Zapraszamy na szkolenie online EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE, które odbędzie się w dniach 22-23.06.2021 r.

Szkolenie organizowane jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Szkolenie adresowane jest do:

 • producentów bibuły
 • producentów papieru graficznego, gazetowego i przetworzonego

W Programie szkolenia m.in.

 • Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Dyrektywa IED 2010/75/UE.
 • Narzędzia ochrony środowiska – pozwolenia ekologiczne na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.
 • Emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru.
 • Emisje do wody (ChZT, zawiesiny, związki azotu i fosforu, siarczany, AOX) z procesów wytwarzania masy celulozowej
  i papieru.
 • Charakterystyka podstawowych parametrów jakościowych bibułki, produktów z bibułki, papieru graficznego.
 • Kryteria ekologiczne dla papierów graficznych i bibułki (tissue), wynikające z Decyzji Komisji nr 2019/70 z dn. 11.01.2019.
 • Interpretacja wyników badań emisji do powietrza w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PS i PNOx zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Interpretacja wyników badań emisji do wody w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PChZT i PP, zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
 • Przykładowe obliczenia dotyczące zgodności z kryteriami określonymi w Decyzji Komisji 2019/70.

Szczegółowy Program szkolenia >>

Jak się zgłosić?
Prosimy o przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podany w karcie adres e-mail – ecolabel@pcbc.gov.pl

Koszt udziału w szkoleniu – 1200 zł netto/os.

ZAPRASZAMY!

emisje zanieczyszczeń

Miejsce wydarzenia

Szkolenie on-line

Dane firmy
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Telefon: 
+48 (22) 46 45 424
Rola firmy: 
organizator