Arctic Paper w indeksie mWIG40

01/09/2023
Arctic Paper w indeksie mWIG40

Od 1 września 2023 r. akcje Arctic Paper S.A. wchodzą w skład indeksu mWIG40 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks mWIG40 jest następcą indeksu MIDWIG - jest obliczany od 31 grudnia 1997 r. i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. mWIG40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend.

- Awans naszych akcji do indeksu mWIG40 potwierdza, że kierunek rozwoju Arctic Paper jest właściwy. To także dowód na to, że nasza pozycja na rynku kapitałowym umacnia się. Indeks mWIG40 jest monitorowany przez wiele podmiotów, dlatego wierzymy, że dzięki temu awansowi spółka zyska zainteresowanie szerszego grona potencjalnych inwestorów - powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Kategoria: