Papier abhezyjny

 Papier abhezyjny to papier złożony z papieru podłożowego zawierającego środek wiążący z powłoką pigmentową na co najmniej jednej stronie oraz z abhezyjnej (nieprzywierającej) powłoki silikonowej. Papier abhezyjny zawiera papier podłożowy z powłoką pigmentową zawierającą wodorotlenek glinu jako jedyny pigment  lub mieszaninę pigmentów zawierających wodorotlenek glinu o różnym rozkładzie ziarnowym, jako główny składnik. Gramatura powłoki pigmentowej może wynosić od 3 do 10 g/m2.

 Papier abhezyjny to papier złożony z papieru podłożowego zawierającego środek wiążący z powłoką pigmentową na co najmniej jednej stronie oraz z abhezyjnej (nieprzywierającej) powłoki silikonowej. Papier abhezyjny zawiera papier podłożowy z powłoką pigmentową zawierającą wodorotlenek glinu jako jedyny pigment  lub mieszaninę pigmentów zawierających wodorotlenek glinu o różnym rozkładzie ziarnowym, jako główny składnik. Gramatura powłoki pigmentowej może wynosić od 3 do 10 g/m2.