Papier fotograficzny

Papier fotograficzny to rodzaj materiału, który jest pokryty światłoczułą warstwą składającą się zawiesiny bromków lub chlorków srebra w żelatynie. Podkład dla papieru fotograficznego może stanowić podłoże papierowe lub polietylenowe. W przypadku podłoża papierowego pomiędzy żelatyną a papierem stosowana jest warstwa bieli barytowej (siarczan baru), która  zwiększa współczynnik odbicia światła. Papiery fotograficzne czarno-białe cechuje kontrastostowość. Wyróżnić tu możemy papiery stałogradacyjne (produkowane od miękkich do bardzo kontrastowych) lub zmiennogradacyjne. W zależności od struktury powierzchni możemy wyróżnić m.in. papiery błyszczące, półbłyszczące, matowe, jedwabiste i inne. W zależności od zastosowania papiery fotograficzne możemy podzielić na:

  • papiery fotograficzne do procesów pozytywowo-pozytywowych, w których obraz pozytywowy jest powiększany i kopiowany na papier fotograficzny,
  • papiery fotograficzne do procesów pozytywowo-pozytywowych, w których film fotograficzny wygląda identycznie jak obraz końcowy (bez negatywu, Polaroid),
  • papiery fotograficzne do procesów negatywowo-pozytywowych, które złożone z są emulsji fotograficznej (cząstki metalu w żelatynie) i podkładu (barytowego i polietylenowego), znajdują zastosowanie w ciemni analogowej.

Papier fotograficzny to rodzaj materiału, który jest pokryty światłoczułą warstwą składającą się zawiesiny bromków lub chlorków srebra w żelatynie. Podkład dla papieru fotograficznego może stanowić podłoże papierowe lub polietylenowe. W przypadku podłoża papierowego pomiędzy żelatyną a papierem stosowana jest warstwa bieli barytowej (siarczan baru), która  zwiększa współczynnik odbicia światła. Papiery fotograficzne czarno-białe cechuje kontrastostowość. Wyróżnić tu możemy papiery stałogradacyjne (produkowane od miękkich do bardzo kontrastowych) lub zmiennogradacyjne. W zależności od struktury powierzchni możemy wyróżnić m.in. papiery błyszczące, półbłyszczące, matowe, jedwabiste i inne. W zależności od zastosowania papiery fotograficzne możemy podzielić na:

  • papiery fotograficzne do procesów pozytywowo-pozytywowych, w których obraz pozytywowy jest powiększany i kopiowany na papier fotograficzny,
  • papiery fotograficzne do procesów pozytywowo-pozytywowych, w których film fotograficzny wygląda identycznie jak obraz końcowy (bez negatywu, Polaroid),
  • papiery fotograficzne do procesów negatywowo-pozytywowych, które złożone z są emulsji fotograficznej (cząstki metalu w żelatynie) i podkładu (barytowego i polietylenowego), znajdują zastosowanie w ciemni analogowej.