Anizotropia

Anizotropia w przemyśle papierniczym to właściwość, która charakteryzuje stosunek fizycznych wskaźników wytworu papierniczego w kierunku wzdłużnym (równoległym do biegu maszyny papierniczej) i poprzecznym (kierunek biegu włókna w wytworze papierniczym). Zazwyczaj im mniejsza anizotropia tym lepiej, szczególnie jeśli chodzi o anizotropię wytrzymałościową (np. w przypadku papierów pakowych i technicznych) lub przy anizotropii hydrofilowej (np. dla papierów drukowych).

Anizotropia w przemyśle papierniczym to właściwość, która charakteryzuje stosunek fizycznych wskaźników wytworu papierniczego w kierunku wzdłużnym (równoległym do biegu maszyny papierniczej) i poprzecznym (kierunek biegu włókna w wytworze papierniczym). Zazwyczaj im mniejsza anizotropia tym lepiej, szczególnie jeśli chodzi o anizotropię wytrzymałościową (np. w przypadku papierów pakowych i technicznych) lub przy anizotropii hydrofilowej (np. dla papierów drukowych).